Wnioski o dopłaty tylko za pomocą aplikacji eWniosekPlus

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2021,8:10 Aktualizacja: 15-03-2021,8:20
A A A

15 marca, jak co roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 rok. Będzie je można złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

W poprzednich było latach możliwe (dla gospodarstw do 10 ha, gdy nie było w nich zmian, a rolnik ubiegał się o te same dopłaty), złożenie pisemnego oświadczenia, które zastępowało wypełnienie e-wniosku. Od tego roku takiej możliwości już nie będzie.

dopłaty bezpośrednie dla prawdziwych rolników, Szymon Giżyński, ministerrstwo rolnictwa

Dopłaty tylko dla prawdziwych rolników

Dopłaty bezpośrednie nie są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną - podkreśla Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. Resort został poproszony o stanowisko dotyczące...

Większość rolników już w poprzednich latach radziła sobie z wypełnieniem wniosku w komputerze. Dla tych, którzy nie mieli do czynienia z jego elektroniczną formą, w biurach powiatowych będą specjalne stanowiska komputerowe, z których będzie można skorzystać, w razie potrzeby w jego wypełnianiu pomogą eksperci - zapewnia ARiMR.

Wnioski przyjmowane są do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić bez żadnych sankcji finansowych do 17 maja. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie dopłaty będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 11 czerwca.

Aplikacja eWnioskePlus wprowadzona została w 2018 roku i zastąpiła funkcjonujący wcześniej geoprzestrzenny e-wniosek. Za pomocą aplikacji można ubiegać się o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego m.in.: jednolitej płatności obszarowej, dopłat na tzw. zazielenienie oraz płatności dodatkowej.

Aplikacja pozwala także o wnioskowanie o dopłaty dla młodych rolników czy o płatności do zwierząt i do powierzchni upraw. Jak wskazuje Agencja, aplikacja eWnioskePlus znacznie ułatwia proces wypełniania oraz składania wniosków.

definicja tzw. aktywnego rolnika, krir, wspólna polityka rolna, ministerstwo rolnictwa

Niby-rolnicy pozostaną i będą brać dopłaty

Wszystko wskazuje na to, że nie nastąpi oczekiwane wyłonienie rzeczywistych rolników. Resort przekonuje bowiem, że przepisy dotyczące przyszłej WPR nie dają państwom możliwości powiązania definicji "prawdziwego rolnika" z ...

Wszystkie dane w zakresie płatności obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Rolnik, nie musi wpisywać powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie.

Aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich, na bieżąco daje wskazówki co do uzupełniania pól czy dołączania wymaganych dokumentów, jak również przesyła komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach.

W 2021 r. ARiMR do aplikacji eWniosekPlus wprowadziła kilka zmian ułatwiających pracę. Dodano m.in. "sekcję" wskazującą na najbardziej aktualny wniosek wysłany do Agencji; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru do płatności na danej działce; umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów obszarów proekologicznych (EFA) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje przy wypełnianiu wniosku są obecnie bardzie wyeksponowane. A powiadomienia dotyczące złożonego wniosku przesyłane będą do rolników drogą esemesową i e-mailową.

dopłaty bezpośrednie, wnioski o wsparcie, prow, rozporządzenia ministra rolnictwa

We wnioskach o dopłaty trzeba będzie określać uprawy

Projekt noweli rozporządzenia ministra rolnictwa zakłada rozszerzenie zakresu danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat upraw prowadzonych przez wnioskodawców....

ARiMR do aplikacji wprowadziła też udogodnienie, które pozwala na pobór danych dotyczących działek. Jest to szczególnie pomocne dla rolników, którzy chcą np. wykorzystać informacje o powierzchni działki przy ubieganiu się o inne płatności. Na każdym etapie obsługi wniosku istnieje też możliwość jego wydruku.

Aplikacja została przygotowana tak, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu odpowiedniego na dany rok upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców.

W roku 2018 wnioski poprzez aplikację złożyło ponad 900 tysięcy rolników, a w latach 2019 i 2020 było to już ponad 1 mln wniosków. O dopłaty bezpośrednie ubiega się rocznie ok. 1,3 mln gospodarzy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"