Renty strukturalne tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2015,11:00 Aktualizacja: 26-03-2015,11:03
A A A
Rolnicy, którzy otrzymywali unijną rentę strukturalną, po osiągnięciu wieku emerytalnego muszą przejść na emeryturę z ubezpieczenia społecznego. Regulują to przepisy zmienionego rozporządzenia rządu oraz ministra rolnictwa.
 
Chodzi o nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich i o zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Przepisy doprecyzowane
 
Rozporządzenie rządu weszło w życie w 11 marca, a rozporządzenie ministra rolnictwa obowiązuje od 3 marca.
 
Istotą tych rozporządzeń jest doprecyzowanie przepisów, które zobowiązują beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego (dla kobiet 60-67 lat i dla mężczyzn 65-67 lat).
 
Od 1 stycznia 2013 r. następuje stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Każdego roku wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące. Wiek emerytalny (67 lat) mężczyźni osiągną w 2020 r., kobiety zaś w 2040 r.
 
W wyniku kontroli audytorzy Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) sygnalizowali brak systemu pozwalającego monitorować czy beneficjenci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, są nadal uprawnieni do otrzymywania renty strukturalnej w pełnym wymiarze.
 
Zarówno ETO, jak i KE uważają, że beneficjenci, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, powinni być zobowiązani do złożenia wniosku o przyznanie emerytury krajowej.
 
Emerytura zamiast renty
 
Znowelizowane przepisy nakładają na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązek wysłania do beneficjentów rent strukturalnych, na trzy miesiące przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego, zawiadomienia o konieczności złożenia wniosku o przyznanie emerytury. 
 
Beneficjenci zaś są zobowiązani do złożenia w ARiMR, w ciągu 30 dni od osiągnięcia wieku emerytalnego, dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o emeryturę krajową.
 
Zmienione przepisy mają też zastosowanie wobec osób, które wiek emerytalny osiągnęły przed ich wejściem w życie, a nie składały wniosku o ustalenie prawa do emerytury. Osoby te zobowiązane są do złożenia w agencji dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o emeryturę krajową w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od ARiMR.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj