Region dostał 100 milionów euro na rozwój obszarów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Piotr Nowak PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-12-2021,9:55 Aktualizacja: 20-12-2021,9:59
A A A

Województwo lubelskie otrzymało ponad 100 mln euro na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie przejściowym - poinformował Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa.

W ciągu 2 lat samorząd województwa planuje wydać z dodatkowej puli środków: 23 mln euro na scalanie gruntów, 32 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową, 18 mln euro na budowę i przebudowę dróg lokalnych, 12 mln euro na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz ok. 15 mln euro na zarządzanie zasobami wodnymi. Środki przyznawane będą także na budowę lub przebudowę urządzeń wodnych i hydrotechnicznych.

Henryk Kowalczyk, Plan Strategiczny WPR 2023-2027, Mateusz Morawiecki, dopłaty dla rolników

Polski rolnik dostanie wyższe dopłaty od średniej UE

Od 2022 r. średnie dopłaty do hektara dla 90 proc. gospodarstw rolnych przewyższą średnią unijną, a od 2023 r. odsetek ten wzrośnie do 95 proc. - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef Rady Ministrów poinformował o przyjęciu przez rząd...

Jak poinformowała Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejski okres wdrażania PROW został wydłużony o 2 lata. - Nabory wniosków będą prowadzone do końca 2022 r. - dodała. Realizacja zadań w ramach PROW spoczywa na samorządach, a rozliczenie Programu nastąpi do 30 czerwca 2025 r.

- Wykorzystanie limitów w obecnym okresie programowania nie pozbawia gmin szans w pozyskiwaniu dodatkowych środków na inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja dróg lokalnych, jak również gospodarka wodno-ściekowa - zaznaczyła dyrektor. Trwają prace nad zwiększeniem limitu środków na te operacje.

Szałachwiej ma nadzieję, że pierwsze umowy w ramach dodatkowej puli środków będzie można podpisać w wnioskodawcami w pierwszej połowie 2022 r. (scalanie gruntów, zarządzanie zasobami wodnymi i budowa i modernizacja dróg lokalnych). W drugim półroczu 2022 r. planowany jest nabór wniosków na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.

kredyty dla rolników, Wielkopolska Izba Rolnicza, egzekucja komornicza

Rolnicy bez finansowania z banków? Izba bije na alarm

Rezygnacja z przeniesienia jednego przepisu z rozporządzenia chroniącego podstawowy majątek rolników przed komornikami do Kodeksu postępowania cywilnego może - w ocenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej - zniechęcić banki do kredytowania...

Według danych UMWL do tej pory samorząd zaangażował w regionie ok. 200 mln euro. Ponad 50 mln przeznaczono na scalenie ponad 35 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Procesem objęto ponad 9200 gospodarstw rolnych. Ponad 30 mln euro kosztowała budowa lub przebudowa 162 dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 400 km.

Wybudowano lub przebudowano niespełna 300 km wodociągów, ponad 225 km kanalizacji, wybudowano lub przebudowano 3051 przydomowych oczyszczalni ścieków i 59 zbiorowych oczyszczalni ścieków, 10 stacji ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody i 3 instalacje wodno-ściekowe za 41 mln euro.

Wybudowano lub przebudowano 42 świetlice wiejskie, odnowiono 5 centrów miejscowości, wybudowano 6 boisk wielofunkcyjnych oraz zagospodarowano 4 miejsca przestrzeni publicznej za ponad 5 mln euro. Za niespełna 4 mln euro wybudowano lub przebudowano 18 targowisk i jeden obiekt przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów.

Dodatkowo w ramach inicjatywy LEADER zakontraktowano ok. 70 mln euro. W ramach tej kwoty utworzono 607 działalności gospodarczych, kolejnych 238 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na rozwój. Łącznie utworzono ponad 2000 nowych miejsc pracy.

Wybudowano, przebudowano lub wyposażono ponadto 20 boisk sportowych, 89 placów zabaw, 51 siłowni, 121 świetlic, dofinansowano 124 szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Łącznie dofinansowano blisko 600 inwestycji o charakterze niekomercyjnym i ogólnodostępnym dla mieszkańców wsi.

Jak podała Szałachwiej, obszary wiejskie w woj. lubelskim nadal wymagają inwestycji. Wskaźnik skanalizowania regionu wynosi 53 proc., a zwodociągowania 87 proc., co plasuje Lubelszczyznę na jednym z ostatnich miejsc w kraju.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej