Przybywa oświadczeń od rolników. Mija czas na składanie dokumentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-03-2018,11:00 Aktualizacja: 12-03-2018,11:17
A A A

Rolnicy złożyli ponad 145,8 tys. oświadczeń w sprawie dopłat bezpośrednich za 2017 r. - dowiedziała się PAP w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać tylko do 14 marca.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; dopłatę dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW); wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

dopłaty bezpośrednie, arimr, zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich, wspólna polityka rolna

Rolnicy czekają na dopłaty. A pieniądze teraz są bardzo potrzebne

W tle dyskusji o przyszłym wsparciu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej trwają bardziej "przyziemne" rozmowy. Rolnicy czekają bowiem na należne za ubiegły rok dopłaty bezpośrednie. Z internetowych wpisów wynika, że...

Warunkiem jest ponadto brak jakichkolwiek zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku.

Według Marii Fajger, prezes ARiMR takich oświadczeń może wpłynąć nawet 600 tys. Z tej formy ubiegania się o dopłaty mogą głównie skorzystać rolnicy z małych gospodarstw otrzymujących uproszczone dopłaty. W ostatniej kampanii w 2017 r. było ich 660 tys. O dopłaty bezpośrednie w ub.r. ubiegało się ok. na 1 mln 340 tys. rolników.

Niedawno Sejm znowelizował przepisy dotyczące dopłat bezpośrednich, znajdują się tam przepisy dotyczące e-wniosków. Według nowych regulacji odzwierciedlających unijne prawo, 100 proc. wniosków o m.in. dopłaty bezpośrednie musi być złożone w formie elektronicznej.

W Polsce przesyłanie wniosków przez internet było mało popularne. W ubiegłym roku dokumenty złożyło tą drogą jedynie 11 tys. rolników, czyli ok. 1 proc. ogółu beneficjentów. Dlatego w tym roku część rolników może przekazać zamiast wniosku oświadczenie, które zostanie wprowadzone do systemu informatycznego przez pracowników Agencji.

Oświadczenie ma formę papierową i musi być złożone osobiście lub przez osobę trzecią w biurze powiatowym ARiMR lub listownie za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do agencji uznaje się datę stempla pocztowego).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej