Producenci rolni mogą się ubiegać o pomoc przekraczającą limity

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-07-2020,11:15 Aktualizacja: 21-07-2020,12:23
A A A

Producenci działający w sektorach produkcji podstawowej produktów rolnych oraz rybołówstwa i akwakultury mogą ubiegać się o subwencje finansowe, przekraczające ustalone limity - podał Polski Fundusz Rozwoju.

Limity subwencji dla tych sektorów ustalono "w sekcji 3.1 Tymczasowych ram środków pomocy w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19".

budżet ue 2021-2027, wydatki na rolnictwo, polityka spójności, komisja europejska

Wydatki na rolnictwo ścięte aż o połowę

Porozumienie zawarte na szczycie UE we wtorek nad ranem zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Taka zmiana proporcji z proponowanych początkowo przez...

Jak twierdzi Fundusz, są wątpliwości, co do możliwości wnioskowania przez przedsiębiorców o subwencję finansową w wysokości przekraczającej limity określone dla wymienionych rodzajów działalności w komunikacie Komisji Europejskiej.

Według PFR, zgodnie z umową subwencji finansowej, w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych oraz prowadzi inną działalność gospodarczą, to limity pomocy dla tych rodzajów działalności nie będą mieć zastosowania do tej innej działalności pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze przedsiębiorca ma prowadzić rozdzielną księgowość dla obu tych działalności; po drugie - inna działalność nie jest działalnością w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych.

Jak podkreśla PFR, przedsiębiorca spełniający te kryteria może wnioskować o subwencję finansową w wysokości przekraczającej limity, "przez nieodznaczanie w formularzu udostępnionym w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego aplikuje o subwencję, informacji oprowadzeniu działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury".

Jak wskazuje ponadto Fundusz, wnioskując o subwencję finansową, przedsiębiorca zobowiązany jest określić wysokość wnioskowanej subwencji finansowej w taki sposób, aby nie doprowadzić do przekroczenia limitów pomocy w sekcji 3.1 Tymczasowych ram.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10 - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę