Pomorskie i Wielkopolska liderami w kontraktowaniu środków z UE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-10-2016,8:20 Aktualizacja: 25-10-2016,8:56
A A A
 
Województwa pomorskie, wielkopolskie i opolskie zakontraktowały dotąd największy procent unijnych środków z Regionalnych Programów Operacyjnych. W pozostałych wartość umów zawartych w ramach RPO nie przekracza 10 proc. całej puli dla danego regionu. 
 
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, do końca tego roku samorządy województw powinny zaangażować w projekty objęte zawartymi już umowami na dofinansowanie 19 proc. środków ze swoich programów operacyjnych na lata 2014-2020. Z informacji zebranych przez PAP we wszystkich regionach wynika, iż prawdopodobnie tylko część województw osiągnie zakładane wskaźniki.

Mateusz Morawiecki, rząd, wieś, Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Będą dodatkowe pieniądze na rozwój obszarów wiejskich

Przesunięcie środków finansowych na infrastrukturę, szkolnictwo zawodowe i techniczne oraz na rozwój obszarów wiejskich - to najważniejsze zadania dot. polityki regionalnej, które przedstawił w czwartek wicepremier...
Według danych z 6 października średni poziom kontraktacji w ramach RPO w kraju to 7,4 proc. alokacji. W najlepszym pod tym względem woj. pomorskim osiągnięto wynik 22 proc.
 
Marszałkowie województw, gdzie zaawansowanie kontraktowania środków z RPO jest obecnie na niskim poziomie (Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podlaskie czy Zachodniopomorskie) wśród przyczyn opóźnień w uruchamianiu środków wskazują m.in. niedoskonałości prawne i proceduralne na poziomie centralnym. Świadomość takich problemów na także resort rozwoju.
 
- Od kilku miesięcy opracowujemy system uproszczeń - radykalnych uproszczeń, aby to, co jest tylko możliwe, nie było wymagane - mówiła podczas niedawnego kongresu samorządowego w Opolu wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
 
Zgodnie z obecnymi założeniami środki unijne pochodzące z perspektywy 2014-20 mogą być wydatkowane do 2023 r.

pieniądze, inwestycje, EFIS, Ministerstwo Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych

Wielkie pieniądze dla polskich projektów

We wrześniu trzy nowe duże projekty z tzw. okna infrastruktura i innowacje o łącznej wartości ponad 1,9 mld zł otrzymały wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) - wynika z dokumentu resortu rozwoju, do którego...
Przedstawiciele urzędów marszałkowskich zaznaczają, że przy realizacji programów operacyjnych można przyjąć różne koncepcje strategii wdrażania - szybkiej, nastawionej na wysoki poziom kontraktacji na początku lub wydatkowania bardziej równomiernego, skoncentrowanego na przemyślanym inwestowaniu środków.
 
Według najnowszych danych MR do 23 października uruchomiono 1773 nabory wniosków na kwotę 150,2 mld zł. Złożono 33 tys. 347 wniosków o dofinansowanie projektów na sume 199,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 118,7 mld zł. Ponadto, do 23 października, podpisano z beneficjentami 6 tys. 826 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE blisko 50,2 mld zł.
 
Na razie niewielki, w dużej części województw nieprzekraczający jednego procenta alokacji, jest poziom certyfikacji środków z RPO. Certyfikacja jest ostatnim etapem rozliczenia unijnego projektu; to pieniądze, których prawidłowe wydatkowanie zostało potwierdzone przez Komisję Europejską. Komisja sprawdzi poziom certyfikacji środków w poszczególnych regionach w końcu 2018.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021