Polska nie zgadza się na zmniejszanie budżetu WPR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-07-2018,17:55 Aktualizacja: 02-07-2018,18:05
A A A

Nie wolno dążyć do zmniejszenia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej, bo stracą na tym nie tylko rolnicy, ale i społeczeństwa europejskie - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w poniedziałek podczas wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa Litwy Giedriusem Surplysem.

- Z takim przesłaniem chcemy rozmawiać z naszymi kolegami z krajów Europy Zachodniej. (...) Będziemy zabiegali o to, żeby był wysoki budżet rolny - dodał Ardanowski.

jerzy plewa, budżet ue, wydatki na rolnictwo, wpr po 2020 roku, dopłaty bezpośrednie

WPR po 2020 roku oszczędna, ale bardziej przyjazna dla środowiska

Kraje członkowskie będą miały większą swobodę w rozdzielaniu środków na WPR. Priorytetem ma być wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz pomoc dla młodych rolników - wynika z prezentacji założeń nowej WPR oraz komunikatu...
Surplys wskazał, że jeżeli chodzi o perspektywę 2021-2027 to jest ona ambitna pod względem celów, ale nie jest tak ambitna pod względem możliwości.

- W rolnictwie dostajemy 70 proc. i mamy konkurować z tymi, co mają 100 proc. albo więcej niż 100 proc. tych dopłat. (...) Uczciwość wymaga jednakowych możliwości - dodał.

Zdaniem Ardanowskiego zmniejszenie budżetu związane z Brexitem nie może być wytłumaczeniem wystarczającym do obniżenia środków na Wspólną Politykę Rolną.

- Kwestia podziału tego budżetu to jest sprawa długotrwała. Jest jeszcze wiele dyskusji przed nami, wiele rozmów w Brukseli, również na poziomie ministrów. Spotkamy się niedługo w Brukseli na radzie ministrów rolnictwa i rybołówstwa. Również w Austrii na nieformalnym spotkaniu ministrów będziemy prezentowali podobne zdanie odnośnie budżetu - powiedział Ardanowski.

Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL, dopłaty bezpośrednie, wpr po 2020 roku, budżet ue

Kosiniak-Kamysz: rząd zwija wieś. Trzeba walczyć o wyższy budżet WPR

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja podziału środków z budżetu UE przeznaczonych na rolnictwo jest porażką polskiego rządu, programem "dopłata minus". Zgodnie z...
Zdaniem Ardanowskiego dochody rolników powinny przede wszystkim wynikać z produkcji, z tego co zostanie przez rolników wytworzone i sprzedane po "przyzwoitych cenach", a w mniejszym stopniu być uzależnione od transferu środków publicznych.

- Środki publiczne są niezbędne i musi być sprawiedliwość w Europie. (...) Jeżeli jest Wspólna Polityka Rolna, to spełniamy te same wymagania jak weterynaryjne, sanitarne, ewidencja, instytucje kontrolne (...) to skoro spełniamy wszystko, to Wspólna Polityka Rolna musi również być wspólną po stronie narzędzi i środków wsparcia, inaczej ona nie jest wspólna - powiedział Ardanowski.

Jego zdaniem oszczędności na Wspólnej Polityce Rolnej nie będą opłacalne.

Jak mówił, takie działania, jak modernizacja wsi, zrównoważony rozwój, troska o ochronę przyrody, czy nowe wyzwania klimatyczne, mogą być zrealizowane pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków.

polityka rolna, polityka spójności, parlament europejski, budżet ue, wspólna polityka rolna, wsparcie dla rolnictwa

Europosłowie przeciw cięciom w polityce rolnej

Pięcioletni okres finansowania, większe dochody własne, ale przede wszystkim sprzeciw wobec cięć we wspólnej polityce rolnej, czy funduszach spójności - takie stanowisko odnoszące się do nowych wieloletnich ram finansowych...

- Ich ograniczanie i utrzymanie tych samych celów kłóci się, w założeniu. Albo rekompensujemy Brexit podniesieniem składek członkowskich lub świadomie podejmujemy decyzję, że ograniczamy wymagania, żądania stawiane Wspólnej Polityce Rolnej - mówił Ardanowski.

Minister podkreślił, że elementem suwerenności Europy jest odpowiednia ilość własnej żywności.

- Żywność staje się strategicznym elementem polityki międzynarodowej. Dlatego musimy zabiegać o to, aby Europa miała odpowiednią produkcję, która pozwoli utrzymać istotny udział produkcji własnej w wyżywieniu, jako elementu suwerenności Europy. (...) Będziemy się starali przekonać pozostałych naszych kolegów w UE do naszego widzenia, do naszej wizji Wspólnej Polityki Rolnej - powiedział szef resortu rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie