Podatek od sprzedaży detalicznej zaakceptowany

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-06-2016,10:15 Aktualizacja: 15-06-2016,10:49
A A A

Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zakładający wprowadzenie dwóch stawek - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

media, radio, telewizja, podatek, Konfederacja Lewiatan, przedsiębiorcy, rolnicy, nowy podatek, ustawa

Nowy podatek uderzy w rolników i przedsiębiorców

Projekt ustawy o składce audiowizualnej proponuje nowy system powszechnej daniny publicznej na rzecz mediów narodowych (składka audiowizualna) obciążający punkty poboru energii elektrycznej. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty składki, od 1...

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Nowy podatek mają płacić sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Projekt nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych.

MF szacuje, że w tym roku z tytułu tej daniny do kasy państwa wpłynie 638,1 mln zł.

- Mogę powiedzieć, że udało się przygotować rozwiązanie, które w opinii przedsiębiorców, pracodawców, strony społecznej, i w mojej ocenie wypełnia wszystkie oczekiwania zainteresowanych. Jest dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim prowadzi do zagwarantowania równych praw i równych szans dla polskich małych firm handlowych (w porównaniu) z tymi dużymi potentatami handlowymi - powiedziała premier Beata Szydło.

Wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej miało w 2016 r. przynieść budżetowi 2 mld zł. Miało być jednym ze źródeł finansowania programu 500 plus. Dzisiaj uzyskanie tej kwoty jest już nierealne, niedawno minister Kowalczyk mówił o 1 mld zł, jeśli ustawa weszłaby w życie od 1 lipca.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt