Planowanie wydatków na rozwój obszarów wiejskich trwa zbyt długo

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ETO, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-11-2017,11:40 Aktualizacja: 15-11-2017,12:06
A A A

Z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że nowy proces planowania wydatków unijnych na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany, a liczne niedociągnięcia odbijają się niekorzystnie na osiąganych rezultatach.

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich stawia sobie za cel zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi oraz zrównoważony rozwój gospodarek i społeczności wiejskich. W latach 2014-2020 Unia Europejska zamierza wydać na to niemal 100 mld euro - informują służby prasowe ETO.

Krzysztof Jurgiel, Pakt dla obszarów wiejskich, strategia rozwoju wsi i rolnictwa, Strategia na rzecz odpowiedzialnego

"Pakt dla obszarów wiejskich" będzie gotowy do końca roku

- Jednym ze strategicznych projektów, nad którym pracuje rząd, który zostanie przedstawiony do końca tego roku, jest "Pakt dla obszarów wiejskich". Będzie służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zapewnia wsparcie finansowe na działania wdrażane przez państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych lub regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich, które są opracowywane przez kraje i zatwierdzane przez komisję.

- Planowanie na nowy okres zawsze jest utrudnione, ponieważ proces trzeba zacząć, zanim udostępnione zostaną dane za poprzednie okresy - powiedział Janusz Wojciechowski, członek ETO odpowiedzialny za sprawozdanie. - Trybunał stwierdził jednak, że dokumenty są zbyt obszerne i skomplikowane, a ponadto niewystarczająco ukierunkowane na oczekiwane rezultaty - dodał.

Kontrolerzy sprawdzili, czy w strategicznych ramach unijnych na lata 2014-2020 uwzględniono większy nacisk na osiąganie wyników oraz czy w nowym procesie opracowano programy rozwoju dobrej jakości, tak by przyniosły lepsze rezultaty.

ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich, obszary wiejskie, andrzej duda, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Prezydent podpisał nowelę ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada, że od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA straci funkcję jednostki...

Z ustaleń wynika, że choć nastawiono się na wyniki, to zatwierdzone programy są długie i skomplikowane, a stwierdzone niedociągnięcia odbijają się niekorzystnie na osiąganych rezultatach.

Kontrolerzy przeanalizowali również programowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020, by przekonać się, czy umożliwiło ono wcześniejsze ich wdrożenie i tym samym pozwoliło uniknąć negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień. Stwierdzono, że mimo wysiłków KE ich wdrażanie nie rozpoczęło się szybciej, a realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała wolniej.

Aby usprawnić ten proces, kontrolerzy zalecają, aby w przyszłości komisja:

  • dopilnowała, by jej wnioski ustawodawcze przyczyniały się do większej spójności między poszczególnymi programami
  • uprościła dokumenty programowe i zmniejszyła liczbę wymogów
  • we współpracy z państwami członkowskimi dopilnowała, by w sprawozdaniu w 2019 r. przedstawiono jasne i kompleksowe informacje
  • precyzyjniej zdefiniowała różne rodzaje wskaźników
  • przeanalizowała doświadczenia wyniesione z wdrażania obecnego systemu
  • sporządziła wnioski ustawodawcze dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. z odpowiednim wyprzedzeniem

Kontrolerzy zalecają również Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, by rozważyły dostosowanie długofalowej strategii do unijnego cyklu budżetowego i dokonały kompleksowego przeglądu wydatków, zanim ustalony zostanie nowy budżet długoterminowy.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu