Negocjacje na finiszu. Nowy PROW jeszcze w tym tygodniu?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-12-2014,14:00 Aktualizacja: 16-01-2015,14:39
A A A
Możliwe, że do końca tygodnia zakończą się negocjacje nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20.
 
- Jeszcze przed Bożym Narodzeniem, a być może jeszcze w końcu tego tygodnia, będziemy jednym z pierwszych państw, które zakończy negocjacje nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 - powiedział Marek Sawicki, minister rolnictwa. 
 
Jak podkreślił, byłaby to dobra wiadomość zarówno dla polskich rolników jak i przetwórców. - To oznacza kolejne 13,5 mld euro na Rozwój Obszarów Wiejskich. Dodatkowo 23,5 mld euro na płatności bezpośrednie, ale tym razem już inaczej ukierunkowane, bo także skierowane w stronę bardziej aktywnych, ale małych i średnich gospodarstw - dodał szef resortu. 
 
Sawicki wskazał, że celem jest budowanie różnorodnego segmentu w rolnictwie. - Abyśmy nie tylko ustawiali się na wysokotowarową produkcję eksportową, ale także na wysokiej, jakości produkcję na rynek lokalny - stwierdził.
 
Jak podkreślił, celem resortu na najbliższe lata - do 2020 r. będzie budowanie nowej oferty rolniczej dla konsumenta bardziej wymagającego. 
 
- Dla konsumenta, który chce wiedzieć dokładnie co spożywa, skąd to pochodzi i w jaki sposób zostało wyprodukowane. Będziemy bardzo mocno wspierali produkcję ekologiczną, żywności podwyższonej jakości, opartą o zespoły gospodarstw, a nie tylko małe indywidualne, drobne przedsiębiorstwa - mówił polityk PSL. 
 
Jak wskazał, przy tej skali rozdrobnienia, z jaką mamy do czynienia w polskim rolnictwie, finansowanie kilkuhektarowych, małych gospodarstw w systemie indywidulanym byłoby mało efektywne.
 
Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został w połowie kwietnia przekazany do Komisji Europejskiej. Wcześniej zaakceptował go rząd. Do polskiej wersji projektu KE zgłosiła ponad 230 poprawek.
 
Na realizację PROW 2014-2020 Polska uzyska ok. 8,5 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki krajowe przeznaczone na jego realizację wyniosą ok. 4,9 mld euro. W sumie na ten cel jest 13,5 mld euro.
 
Program obejmuje 6 priorytetów i 16 działań. Jest realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która w najbliższych latach będzie ukierunkowana na wzrost konkurencyjności europejskiego rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska.
 
Największe środki w polskim projekcie PROW przeznaczone będą na modernizację gospodarstw rolnych i przetwórstwa oraz na cele środowiskowe. W projekcie założono, że pomoc będzie kierowana głównie do gospodarstw średnich o wielkości ekonomicznej gospodarstwa od 6 do 150 tys. euro.
 
Program będzie kontynuował kierunki wsparcia realizowane w poprzednich latach. Ukierunkowany został przede wszystkim na budowę konkurencyjności i wzrostu dochodowości w rolnictwie. Rolnicy w tym zakresie mogą liczyć na pomoc finansową szczególnie w rozwijaniu produkcji zwierzęcej, w tym chowu prosiąt, produkcji mleka i mięsa wołowego.
 
Nowym instrumentem wsparcia będzie premia na rozwój małych gospodarstw rolnych. Młodzi rolnicy, tak jak dotychczas, będą mogli ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności rolniczej. Zaplanowano również wsparcie dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo na powiększenie innego gospodarstwa rolnego.
 
W nowym PROW znajdą się też pieniądze na inwestycje w przetwórstwie artykułów rolnych, rozwój grup producentów oraz systemów jakości produktów rolnych. Przewidziane jest finansowanie budowy targowisk. 
 
Przewidziano też środki na pomoc w odbudowie gospodarstwa w razie zniszczeń spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej