Gwarancje zabezpieczające do 80 proc. spłaty kredytów dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: BGK, (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-04-2019,12:35 Aktualizacja: 10-04-2019,12:52
A A A

Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje pilotażowy projekt gwarancji zabezpieczających do 80 procent spłaty kredytów dla rolników, który ma ułatwić dostęp do finansowania bankowego.

Dodatkowo, banki korzystając z wysokiej jakości zabezpieczenia, jakim jest gwarancja BGK, będą udzielać kredytów na preferencyjnych warunkach.

Program skierowany będzie do producentów podstawowej produkcji rolnej, jak również do przetwórców i rolników wprowadzających swoje produkty do obrotu. Celem programu jest ułatwienie uzyskania kredytu na inwestycje.

kredyty z dopłatą ARiMR, kredyty klęskowe, kredyty na inwestycje, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Rolnicy mogą brać kredyty z dopłatą do oprocentowania

Rolnicy mogą ubiegać się aktualnie - w ramach kilku linii - o kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty inwestycyjne można zaciągać na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym...
- Zakładamy, że gwarancja będzie pokrywała 80 proc. kwoty kredytu. Przewidujemy, że opłata za gwarancję będzie atrakcyjna, na poziomie 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku. Jest to projekt pilotażowy. Obecnie na realizację tej oferty jest przeznaczonych 50 mln euro. Zakładamy, że projekt ten będzie rozwijany w przyszłości - mówi Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK.

Z 50 mln euro przeznaczonych na program gwarancji dla rolników 31,8 mln euro to środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie program ma umożliwić udzielenie kredytów na kwotę ok. 290 mln euro.

Stworzenie instrumentu finansowego w postaci gwarancji dla rolników poprzedzone było analizą zasadności jego wprowadzenia.

Eksperci zidentyfikowali występującą w sektorze rolnym dużą lukę finansową świadczącą o istniejących potrzebach finansowych.

koniunktura w rolnictwie, gospodartwa rolne, gus, rozwój gospodarstw, opłacalność produkcji rolnej

Pesymizm wśród rolników. Niekorzystnie oceniają koniunkturę

W ocenie rolników zmiany koniunktury w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku były niekorzystne. W ich opinii pesymistyczne są prognozy na pierwsze półrocze 2018 r. - poinformował GUS. Jednocześnie opinie...

Gwarancja ułatwi dostęp do zewnętrznego finansowania sektorowi rolnemu, ale, co należy podkreślić, uzyskanie finansowania zostanie poprzedzone oceną zdolności kredytowej kredytobiorców, dokonywaną przez banki, uwzględniającą dotychczasowy poziom zadłużenia.

Aby skorzystać z gwarancji, trzeba będzie spełniać standardowe kryteria finansowania obowiązujące w bankach kredytujących.

W trakcie uzgodnień jest także katalog wydatków, które będzie można sfinansować kredytem zabezpieczonym gwarancją. Obejmie on koszty modernizacji gospodarstw rolnych i inwestycji w przetwarzanie, obrót i rozwój produktów rolnych.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej