Duże zainteresowanie dotacjami dla kół gospodyń wiejskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2024,9:25 Aktualizacja: 14-05-2024,9:27
A A A

Koła gospodyń wiejskich licznie składają wnioski o pomoc finansową z budżetu państwa. Tylko w województwie lubelskim Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała do tej pory decyzje o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę 7 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie Agencja rozpoczęła 25 marca. Potrwa on do końca września. Na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW) z budżetu państwa przeznaczono w tym roku 120 mln złotych.

Tylko w województwie lubelskim spośród 1682 kół gospodyń wiejskich, 1198 złożyło już wnioski o dofinansowanie. Dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR Andrzej Romańczuk poinformował, że do tej pory Agencja wydała 824 decyzje o przyznaniu dofinansowania na ponad 7 mln zł, natomiast pozostałe 374 wnioski są w trakcie rozpatrywania.

agencja, arimr, koła gospodyń wiejskich, kgw, gospodynie wiejskie, dofinansowanie, wydatki, rozliczenie

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich – ARiMR przypomina ważne daty

Czas na wydatki jest do końca roku, a na sprawozdanie - do końca stycznia – przypomina kołom gospodyń wiejskich (KGW), które wystarały się o dofinansowanie dla swojej działalności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

Jak widać po złożonych wnioskach, jest dosyć wysokie zainteresowanie środkami, które służą przede wszystkim działaniom statutowym kół gospodyń wiejskich” – ocenił Romańczuk.

W województwie opolskim w bazach ARiMR znajdują się dane o 254 kołach gospodyń wiejskich. Od końca marca wnioski o dofinansowanie działalności złożyły już 174 koła.

"W tym roku akcja składania wniosków ma błyskawiczny przebieg. Już w pierwszym tygodniu wnioski złożyło 51 kół. Dzisiaj są już to 174 wnioski o łącznej wartości 1,5 mln złotych. Teoretycznie wnioski można składać do końca września, jednak trzeba pamiętać, że środki są ograniczone. W tym roku w skali kraju na dofinansowanie kół gospodyń wiejskich przeznaczono 120 mln złotych" - powiedział PAP Paweł Kampa, zastępca dyrektora ARiMR w Opolu.

Prawdopodobnie pierwsze wypłaty z tegorocznej puli pieniędzy wnioskujący otrzymają jeszcze w maju. W 2023 roku w województwie opolskim złożono 212 wniosków na łączną kwotę 1,8 mln złotych. W 2024 roku KGW liczące do 30 osób mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 8 tys. złotych, od 31 do 75 osób - 9 tys. złotych, a koła mające powyżej 75 członkiń - 10 tysięcy złotych.

"W woj. śląskim zarejestrowano dotychczas 462 koła gospodyń wiejskich. Na dzień 10 maja złożono 373 wnioski na łączną kwotę 3 157 000 zł" - przekazała Joanna Chalabowska z Śląskiego Oddziału ARiMR.

W województwie podkarpackim wnioski złożyło 748 kół na 1021 zarejestrowanych.

minister rolnictwa, siekierski, dopłaty bezpośrednie, dopłaty, wnioski

Minister rolnictwa znowu wydłuża nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Do kiedy?

Dość zaskakująca informacja z ministerstwa rolnictwa. Szef resortu zdecydował o kolejnym w niewielkim odstępie czasu wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie. „W związku z postulatami środowisk rolniczych,...

W Łódzkiem, gdzie zarejestrowanych jest 1307 kół gospodyń wiejskich, wpłynęły do tej pory 872 wnioski o przyznanie pomocy na wnioskowaną łączną kwotę 7 411 000 zł. Dotąd wydanych zostało 607 decyzji o przyznaniu kołom w sumie 5 mln 254 tys. zł.

Działalność KGW reguluje ustawa z 2018 roku, zgodnie z którą mogą one posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność gospodarczą, przy zachowaniu warunków określonych w ustawie są zwolnione z podatku dochodowego i VAT i nie muszą posiadać kasy fiskalnej. Koło musi liczyć minimum 10 pełnoletnich osób mieszkających na terenie wsi, sołectwie położonym w granicach administracyjnych miasta lub w mieście do 5 tysięcy mieszkańców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku na formularzu udostępnianym przez ARiMR.

Celem działania kół gospodyń wiejskich jest m.in. reprezentowanie interesów ich członków oraz działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin, a także wspieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich