Będą rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2021,9:25 Aktualizacja: 02-03-2021,9:29
A A A

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF, mogą od 11 marca składać wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020 - poinformowała ARiMR.

O pomoc w ramach działania "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

scalania gruntów, ryszard bartosik, Tadeusz Chrzan, PROW

Setki milionów euro zarezerwowane na scalania gruntów

Program scalania gruntów będzie realizowany zarówno w okresie przejściowym i w nowej perspektywie finansowej. Na ten cel zarezerwowanych jest ponad 420 mln euro - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Polityk...

O wsparcie mogą ponadto starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Straty muszą też dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku wystąpienia ognisk ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu gospodarza.

wsparcie na ochronę wód przed azotanami, arimr, nabór wniosków, drób, trzoda chlewna

Rolnicy dłużej mogą się starać o wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje na ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Na ten cel można otrzymać nawet 100 tys. zł. Pomoc, finansowana z...

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 11 marca do 31 grudnia 2021 r. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego oddziału regionalnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj