Rolnicy dłużej mogą się starać o wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-02-2021,14:15 Aktualizacja: 23-02-2021,14:20
A A A

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje na ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Na ten cel można otrzymać nawet 100 tys. zł.

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

zabezpieczenie gospodarstwa przed ASF, prow 2014-2020, arimr, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR przedłuża kolejny nabór wniosków

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji...

Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych.

W przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji, do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. - w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników). Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Ich suma będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
TRANSMISJA NA ŻYWO - EKMA

WAŻNE TERMINY

29.12  26.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie ochrony wód przed azotanami <-- zobacz więcej

31.12 - 29.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie na ochronę przed ASF/powodzią  <-- zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych