ARiMR podsumowała 2021 rok. Ile miliardów złotych trafiło do rolników?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
08-01-2022,8:00 Aktualizacja: 07-01-2022,21:02
A A A

Do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2021 roku trafiło blisko 25,5 miliarda złotych.

Największą część wypłaconych funduszy stanowią dopłaty bezpośrednie - blisko 15,1 mld zł. To suma środków przekazanych rolnikom od 1 stycznia 2021 r. w ramach dwóch kampanii. Znaczny udział (9,88 mld zł) w puli mają zaliczki, które Agencja realizowała od 18 października do 30 listopada 2021 r.

tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, ARiMR, PROW 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR uruchamia kolejny nabór wniosków. Na kogo czekają pieniadze?

Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania "Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wsparcie...

Natomiast od 1 grudnia ub.r. na konta beneficjentów wpływają płatności końcowe. W minionym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich wynosi 15,63 mld zł.

Istotną pozycję w zestawieniu zajmuje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z jego budżetu ARiMR wypłaciła w 2021 roku łącznie niemal 8,9 mld zł. Jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, to najwięcej pieniędzy trafiło na modernizację gospodarstw rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw oraz rozpoczęcie działalności przez młodych rolników.

Oprócz wypłaty pieniędzy z PROW tym, którzy już zrealizowali inwestycje lub wywiązali się ze swoich zobowiązań, Agencja przeprowadziła w minionym roku ponad 20 nowych naborów skierowanych bezpośrednio do rolników i producentów rolnych.

finansowanie rolnictwa, Związek Banków Polskich, Kodeks postępowania cywilnego

Banki ostrzegają. Zmiana przepisów ograniczy finansowanie rolnictwa

Przepisy znowelizowanej 2 grudnia ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC), w obecnym brzmieniu ograniczą finansowanie rolnictwa - uważają przedstawiciele banków, rolników i firmy z sektora agro. Na zaproszenie Związku Banków...

Z kolei w ramach pomocy krajowej przekazano ok. 1,2 mld. Najwięcej środków (233 mln zł) z tej puli trafiło do producentów trzody chlewnej z obszarów występowania ASF na wyrównanie dochodów ze sprzedaży świń. Blisko 165 mln zł ARiMR wypłaciła, by zrekompensować rolnikom koszty związane z utylizacją padłych zwierząt. Z kolei gospodarze poszkodowani w 2020 roku w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych otrzymali pomoc w wysokości 150 mln zł.

Po raz czwarty o wsparcie na działalność statutową mogły się starać wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję koła gospodyń wiejskich. W 2021 roku wnioski o takie dofinansowanie złożyło 10 159 kół, które otrzymały blisko 55,9 mln zł. Pieniądze trzeba było wydać do końca 2021 roku, a czas na rozliczenie upływa 31 stycznia 2022 r.

W 2021 roku bez wsparcia nie pozostawiono również sektora rybackiego. Ponad 0,3 mld zł otrzymali beneficjenci Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, w ramach którego ARiMR przeprowadziła 18 naborów dotyczących 14 działań, zaś największym zainteresowaniem wśród ubiegających się o wsparcie cieszyło się dofinansowanie inwestycji produkcyjnych w akwakulturę.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej