Banki ostrzegają. Zmiana przepisów ograniczy finansowanie rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-12-2021,18:15 Aktualizacja: 30-12-2021,18:25
A A A

Przepisy znowelizowanej 2 grudnia ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC), w obecnym brzmieniu ograniczą finansowanie rolnictwa - uważają przedstawiciele banków, rolników i firmy z sektora agro.

Na zaproszenie Związku Banków Polskich odbyło się spotkanie przedstawicieli rolników, rolniczych izb gospodarczych i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa w celu zwrócenia uwagi na wprowadzone zmiany we wspomnianym Kodeksie.

dopłaty tylko dla rolników, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, ceny produktów rolnych w skupach, trzoda chlewna

Dopłaty tylko dla rolników-praktyków i gwarancja cen w skupach

Rozszerzenia pomocy dla producentów trzody chlewnej, uszczelnienia systemu wypłat dopłat bezpośrednich oraz by podmiot skupujący produkty rolne płacił rolnikowi co najmniej tyle, ile wynoszą koszty ich wyprodukowania - tego chcą...

W toku prac nad projektem ustawy zrezygnowano z przeniesienia do KPC dotychczasowego przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji do kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym "przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika".

Pominięcie tego przepisu uniemożliwia wierzycielom - instytucjom bankowym, firmom leasingowym dostawcom maszyn, środków ochrony roślin, dostawcom materiału siewnego oferującym rolnikom kredyty kupieckie, którzy mają ustanowione zabezpieczenia rzeczowe, zaspokojenie ich roszczeń, a w przypadku nowych umów ustanowienie zabezpieczeń rzeczowych dla tych kredytów.

Jak napisano w komunikacie ZBP, "w konsekwencji regulacja zaburzy i uniemożliwi sprawne finansowanie rolnictwa. Zwracają na to uwagę przedstawiciele firm będących długoletnimi partnerami sektora rolnego, izby rolnicze i wskazują na zakłócenia relacji pomiędzy rolnikami a firmami sektora agro".

gminy popegeerowskie, Paweł Szefernaker, Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Gminy popegeerowskie mogą starać się o kolejne miliony na inwestycje

Ruszył dodatkowy nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Potrwa do 15 lutego, a do dyspozycji jest 2,5 mld złotych - powiedział Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. Środki będą przeznaczane w ramach...

Przepisy ustawy uniemożliwiają np. bankom, firmom leasingowym, a także innym dostawcom rolnictwa utworzenie zabezpieczeń kredytowych, leasingowych oraz zabezpieczenie kredytu kupieckiego i odroczonych płatności, więc należy się liczyć z istotnym ubytkiem środków kredytujących rolników i przedsiębiorców rolnych.

"Uczestnicy spotkania apelują, aby pilnie naprawić przepisy ustawy KPC w kierunku umożliwiającym sprawne funkcjonowanie instrumentów zabezpieczających. Uczestnicy spotkania postulują, aby także skupić się na działaniach restrukturyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne" - stwierdza ZBP.

Zdaniem uczestników spotkania, należy wypracować rozwiązania, które sprawią, że powyższa ustawa restrukturyzacyjna zacznie w praktyce funkcjonować. W kontekście zmian należy ponownie dokonać przeglądu mechanizmów restrukturyzacyjnych w rolnictwie z większym zaangażowaniem KOWR i ARIMR w przypadku działań restrukturyzacyjnych oraz zwrócić uwagę na konieczność szerszego wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w sektorze rolnym.

KRUS, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od rent i emerytur

KRUS o zmianach od nowego roku. Uważaj, by uniknąć niedopłaty!

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - przypomina Kasa Rolniczego...

W porozumieniu z uczestnikami spotkania i postrzegając pilne zagrożenie zatrzymania finansowania rolników i przedsiębiorców sektora rolnego wnosimy o: zwrócenie się do Rady Ministrów i Parlamentu RP o zmianę niekorzystnych, złych przepisów w Ustawie KPC uniemożliwiających ustanawianie prawnych form zabezpieczeń kredytu, leasingu, faktoringu, kredytu kupieckiego.

Należy ponadto - zdaniem ZBP - wystąpić do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego "o wydanie interpretacji intertemporalnej w sprawie uznawania już istniejących zabezpieczeń do czasu przyjęcia zmian przepisów wprowadzonych do ustawy KPC w dniu 6 grudnia 2021 r.".

Związek Banków Polskich uważa też za celowe wystąpienie do szefów klubów parlamentarnych w celu zwrócenia uwagi na wprowadzanie niekorzystnych zmian dla rolników i instytucji finansowych poprzez przyjęcie złych zapisów do ustawy KPC oraz dokonania stosownych zmian w tej ustawie; oraz zwrócenie się do Rady Ministrów i Parlamentu RP o dokonanie pilnych zmian w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, w kierunku usunięcia zniesienia barier dotyczących korzystania z instrumentów restrukturyzacyjnych w niej istniejących.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt