ARiMR uruchamia kolejny nabór wniosków. Na kogo czekają pieniadze?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-12-2021,13:20 Aktualizacja: 30-12-2021,13:24
A A A

Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania "Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mogą się o nie ubiegać grupy operacyjne na rzecz innowacji.

inwestycje chroniące wody przed azotanami, azotany pochodzenia rolniczego, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Kończy się nabór wniosków na inwestycje chroniące wody przed azotanami

Tylko do 7 lutego można ubiegać się o wsparcie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Dotychczas do ARiMR wpłynęły 83 wnioski na kwotę blisko 6,5 mln zł.. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy,...

W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności: w ramach dostaw bezpośrednich lub w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), lub w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, musi działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i są reprezentowane w tym zakresie przez wybranego przedstawiciela.

Grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, posługuje się numerem identyfikacyjnym lidera.

małe przetwórstwo, rolniczy handel detaliczny, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Rolnicy mogą ubiegać się nawet o 500 tysięcy złotych wsparcia

Do 29 grudnia można ubiegać się o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmuje ARiMR, a z pomocy mogą skorzystać rolnicy lub ich małżonkowie oraz domownicy. Nabór dokumentów o wsparcie...

Co do zasady grupy składają się z niewielkiej liczby współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych podmiotów gospodarczych, które działając na danym terenie tworzą więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.

To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do nabywcy, jest świeższy i ma niższą cenę. ARiMR zaznacza, że pomiędzy producentem a kupującym może być tylko jeden pośrednik.

Pomoc będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez wsparcie metod organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być przyznane m.in. na budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury; zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu; zakup lub instalację wyposażenia; odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji; zakup środków produkcji; koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a wysokość wynosi 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu, 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas odbył się jeden nabór wniosków o taką pomoc. ARiMR podpisała 53 umowy o przyznaniu wsparcia na ponad 17 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt