Rolnik jeszcze bardziej bezpieczny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
18-12-2017,14:05 Aktualizacja: 18-12-2017,14:17
A A A

TUZ Ubezpieczenia wprowadza na rynek odświeżony produkt "Bezpieczny Rolnik", który został poszerzony o nowe zakresy, które obecnie tworzą kompleksowy program ubezpieczenia rolników i gospodarstw.

W pakiecie są - oprócz ubezpieczenia obowiązkowego obejmującego ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład od ognia i innych zdarzeń losowych - także ubezpieczenia dobrowolne. Zabezpieczają mienie, chronią od ognia i innych zdarzeń losowych.

Składki na ubezpieczenie rolników, ubezpieczenie rolników, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Znamy wysokość składek ubezpieczeń rolniczych na pierwszy kwartał

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w pierwszym kwartale 2018 roku pozostanie na takim samym poziomie co obecnie. "Składka nadal będzie wynosić 42 zł miesięcznie za każdą osobę...

Pakiet "Bezpieczny Rolnik" oferuje doubezpieczenie dodatkowych obszarów ryzyka w zakresie: maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego (kombajny, ciągniki wraz z osprzętem m.in. siewniki, kosiarki, rozrzutniki itp.), urządzeń mechanicznych (dojarki, automaty paszowe, systemy pojenia), ziemiopłodów (zebrane i składowane plony roślin), materiałów i zapasów (pasze, nawozy sztuczne, materiały opałowe, części zamienne do maszyn, itp.), zwierząt gospodarskich (przeznaczonych do hodowli, chowu oraz użytku własnego), pomieszczeń i budynków nie podlegających ubezpieczeniom obowiązkowym, stałych elementów oraz ruchomościom domowym wewnątrz budynku mieszkalnego, zewnętrznych elementów anten satelitarnych oraz wszelkiego rodzaju baterii słonecznych przytwierdzonych do budynku (z możliwością rozszerzenia ochrony o dewastację).

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ochronę od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (stałe elementy oraz ruchomości domowe wewnątrz budynku mieszkalnego, od przepięcia (urządzenia mechaniczne, stałe elementy oraz ruchomości domowe wewnątrz budynku mieszkalnego, siłowniki bram), od stłuczenia, czyli rozbicia, pęknięcia (szyby i elementy szklane).

ubezpieczenia agro, ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt, ubezpieczenia budynków gospodarskich

Rolnicy coraz chętniej ubezpieczają mienie. Jest spora oferta polis

Nawet o jedną czwartą wzrosło zainteresowanie rolników ubezpieczeniami upraw po wprowadzeniu dopłat do składek z budżetu państwa w maksymalnej wysokości 65 proc. Do kupowania polis skłaniają ich też anomalia pogodowe, które niszczą...

- Nowa wersja "Bezpiecznego Rolnika" jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rolników. Jak w każdej branży, także gospodarstwa potrzebują coraz nowocześniejszej ochrony. Ten produkt zabezpiecza mienie rolnika niemalże od wszystkich ryzyk. Dzięki temu może spokojnie zająć się prowadzeniem biznesu - mówi Piotr Zadrożny, prezes TUZ Ubezpieczenia.

Pakiet można rozszerzyć także o Agrocasco, czyli ubezpieczenie maszyn rolniczych i innego sprzętu od wypadku, ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży i rabunku z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, jak kradzież samobieżnej maszyny rolniczej z pola, dewastację maszyn/sprzętu rolniczego, awarię na skutek przedostania się do nich ciała obcego; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, ochronę następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Chcąc skorzystać z pakietu "Bezpieczny Rolnik" wystarczy zakupić ubezpieczenie obowiązkowe oraz przynajmniej jedno dobrowolne. Dzięki pakietowi gospodarze będą mogli korzystać ze zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych oferowanych przez TUZ TUW.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj