Orlen rozważa inwestycje w biogazownie rolnicze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
29-07-2020,13:20 Aktualizacja: 29-07-2020,13:28
A A A

​Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które umożliwią zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan.

Realizacja projektu będzie oznaczała dla spółki utworzenie nowej linii biznesowej i wzbogacenie jej portfolio o kolejny bioprodukt.
 
List intencyjny o współpracy w tym zakresie Orlen Południe podpisało w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze spółką H.CEGIELSKI-POZNAŃ, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
 
biogazownia w zoo, energia, oze, odpady

Biogazownia powstanie w ogrodzie zoologicznym

Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO. Powstanie takiego obiektu ma pozwolić na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego. Poznański magistrat...
- Projekt zakładający budowę biogazowni jest ważny dla wszystkich stron podpisujących to porozumienie. Ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki oraz krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy dumni, że polski przemysł jest zdolny wdrażać najnowsze technologie do produkcji oraz współpracować z innymi spółkami zainteresowanymi inwestowaniem w tego typu rozwiązania. Realizacja zakrojonego na szeroką skalę projektu rozwoju biogazowni to ważny krok w stronę budowy sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie i energetycznie systemu odnawialnych źródeł energii. Jest to też znakomity przykład godzenia różnych interesów, których wspólnym mianownikiem jest polski kapitał - mówi Zbigniew Gryglas, wiceminister resortu Aktywów Państwowych.
 
Podpisany list intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, będących obecnie w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podlegającego Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
- Konsekwentnie realizowany rządowy program rolny modernizuje polskie rolnictwo. Podpisany dziś list intencyjny to dowód na to, że można połączyć wiedzę naukową, biznes i administrację. Dzięki wspólnej pracy będziemy mogli pogłębić dywersyfikację źródeł energii, konkurencyjności naszego rolnictwa, a także osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne. Realizacja nowych inwestycji zdecydowanie poprawi także efektywność ekonomiczną spółek należących do KOWR - tłumaczy Jan K. Ardanowski, minister rolnictwa.
 
biogazownie rolnicze, obornik, gnojowica, odpady, przepisy

Jak są kwalifikowane odchody zwierzęce stosowane w biogazowni?

Wprowadzenie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach spowodowało szereg utrudnień dla prowadzących biogazownie rolnicze. Ministerstwo Środowiska wydało oświadczenie w sprawie kwalifikowania odchodów zwierzęcych stosowanych...
Głównym inwestorem w projekcie budowy biogazowni rolniczych byłby Orlen Południe. Spółka konsekwentnie przekształcana jest w nowoczesną biorafinerię, realizującą ekologiczne inwestycje.
 
W Trzebini trwa budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu propylenowego, a także pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów. Spółka planuje również budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Ponadto w Trzebini powstaje też instalacja do produkcji paliwa wodorowego, dla którego surowcem może być właśnie biometan.
 
- Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego i będzie odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej Europy. Biotechnologie to kierunek, w którym zmierzają nowoczesne gospodarki, w tym także polska. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii. Realizowane przez nas inwestycje istotnie przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę zakładanego celu - wyjaśnia Marcin Rej, prezes zarządu Orlen Południe.
 
przybroda, biogazownia, jan pikul, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prąd i ciepło z obornika. Ruszyła nowoczesna biogazownia

Nowoczesną biogazownię oddano do użytku w należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie. Z obornika i bioodpadów powstanie prąd i ciepło. Podczas oficjalnego...
Zgodnie z zawartym porozumieniem, generalnym wykonawcą biogazowni rolniczych zostałaby H.CEGIELSKI-POZNAŃ. Spółka posiada prawa do licencji na produkcję innowacyjnych biogazowni opartych o polski patent, należący do Dynamic Biogas. Konstrukcja wprowadzana przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ wyprzedza technologicznie konkurencję, stanowiąc tym samym ogromny potencjał dla krajowego rozwoju tej formy odnawialnych źródeł energii.
 
- Mamy szansę zrewolucjonizować polską wieś, dostarczając najnowocześniejszą technologię pozwalającą na zagospodarowanie substratów rolniczych, które odpowiednio przetworzone w naszych biogazowniach umożliwią wyprodukowanie energii elektrycznej oraz biometanu, czyli produktów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mamy satysfakcję, że propozycja budowy biogazowni spotkała się z akceptacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR-u oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Z kolei wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu stawki za energię elektryczną z biogazu pozwolą na szybki zwrot inwestycji, zapewniając im efektywność ekonomiczną - zaznacza Rafał Kreduszyński, prezes zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ.
 
Projekt budowy biogazowni byłby realizowany w gospodarstwach rolnych, prowadzonych obecnie przez spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W przyszłości gospodarstwa te mogłyby stać się własnością lub zostać wydzierżawione od KOWR przez Orlen Południe.
 
biogaz, gnojowica, obornik, przepisy

Wprowadzone przepisy utrudniają prowadzenie biogazowni rolniczych

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH) zwracał się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących zmian pozwoleń zintegrowanych. Ich zdaniem wprowadzenie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie...
- Polskie rolnictwo jest coraz bardziej nowoczesne i coraz lepiej wykorzystuje naturalne zasoby, którymi dysponuje. Biogazownie umożliwiają nie tylko zagospodarowanie substratów i produkowanie z nich energii elektrycznej oraz biometanu, lecz także uzyskiwanie pofermentu stosowanego do użyźniania gleb. Przystępując do realizacji tego projektu, chcemy przybliżyć rolnikom możliwość pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w swoich gospodarstwach tak, by w pełni mogły wykorzystywać swój potencjał - podkreśla Sebastian Pieńkowski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 
Współpraca spółek Skarbu Państwa z KOWR i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu umożliwiłaby nie tylko dywersyfikację źródeł energii, budowę silnej pozycji Polski w obszarze OZE, czy rozwój rodzimych technologii, lecz także transfer osiągnięć naukowych na grunt biznesu i przemysłu.
 
- Jesteśmy liderem w projektowaniu rozwiązań technologicznych dla branży biogazowej, posiadamy największe laboratorium biogazowe w Polsce. Koncentrujemy się na rozwoju tego sektora odnawialnych źródeł energii, ponieważ może on znacząco podnieść opłacalność produkcji rolniczej, w dodatku przy zwiększeniu standardów ochrony środowiska. Uczestnictwo w tym projekcie pozwoli wykorzystać potencjał naszych naukowców i umożliwi szeroki transfer wiedzy z nauki do praktyki, przynoszący korzyści polskiej gospodarce i środowisku naturalnemu - mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i rektor-elekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Poleć
Udostępnij