Bayer uczy, jak stosować środki ochrony roślin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
06-05-2015,12:20 Aktualizacja: 06-05-2015,13:05
A A A

Od 2011 roku Bayer CropScience w ramach kampanii "Grunt to bezpieczeństwo" prowadzi działania edukacyjne z zakresu prawidłowego stosowania środków ochrony.

Firma chce teraz dowiedzieć się, jak podejmowane działania wpływają na świadomość rolników, jak gospodarze w praktyce stosują się do zasad bezpieczeństwa. Dlatego koncern i agencja badawcza Kleffmann&Partner przeprowadzili badanie "Sondaż bezpieczeństwa - środowisko, agrotechnika, ochrona roślin".

Uczestniczyło w nim 300 rolników i 100 sadowników z całej Polski profesjonalnie zajmujących się produkcją roślinną w gospodarstwach o różnej powierzchni. Badani dzielili się swoim podejściem do bezpieczeństwa w sześciu kluczowych tematach:

  • zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin w tym zmianowanie, bilans gleby i ewidencja zabiegów
  • świadomość oraz zarządzenie odpornością agrofagów na herbicydy, fungicydy i insektycydy
  • stosowanie środków ochrony osobistej
  • świadomość pozostałości po środkach ochrony w sadownictwie, kontrole oraz okres karencji
  • postępowanie z opryskiwaczami oraz zużytymi opakowaniami po środkach ochrony
  • problem ochrony pszczół oraz identyfikacja form kontaktu z pszczelarzami.


Okazało się, że rolnicy stosują dobre praktyki agrotechniczne jak zmianowanie, racjonalizację nawożenia, czy wykorzystywanie resztek pożniwnych. Odstępstwa od tych praktyk wynikają najczęściej z czynników rynkowych - np. uzależnienia zmianowania od koniunktury na płody rolne.

Rolnicy i sadownicy są zwolennikami stosowania środków ochrony roślin, ale są też świadomi trudności związanych z ich użyciem. Prawie 90 proc. respondentów twierdzi, że spotkała się z odpornością agrofagów na środki ochrony roślin.

Znaczniej mniej osób prawidłowo podaje kluczowe cechy zjawiska i zna najlepsze sposoby obrony przed odpornością.

Respondenci dużą uwagę przywiązują do właściwego stosowania produktów chemicznych - przestrzegania terminów zabiegów, okresów karencji i prewencji.

Ważnym tematem dla badanych okazała się ochrona pszczół i innych owadów zapylających, co potwierdza bliska współpraca z pszczelarzami. Co drugi rolnik uprawiający rzepak i co drugi sadownik deklarują bowiem, że kontaktuje się i współpracuje pszczelarzami.

Wyniki "Sondażu" pomogą Bayerowi w opracowaniu strategii działań w ramach dalszej kampanii "Grunt to bezpieczeństwo". Póki co potwierdzają słuszność wyboru przewodniego tematu na rok 2015: "Bioróżnorodność: ochrona owadów pożytecznych, w tym zapylających".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement