Akcjonariusz Grupy Azoty objęty sankcjami. Spółka wydaje oświadczenie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Bytniewska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-04-2022,12:40 Aktualizacja: 12-04-2022,12:52
A A A

Grupa Azoty przestrzega wszystkich przepisów sankcyjnych, potępia wszelkie działania skierowane przeciwko Ukrainie i nie posiada żadnych relacji z rządem Federacji Rosyjskiej. Nie ma żadnego ryzyka objęcia spółki sankcjami - poinformowała spółka w oświadczeniu.

"Grupa Azoty nie została objęta żadnymi sankcjami ani w UE ani w USA. Brak jest jakichkolwiek powodów, dla których mogłaby zostać objęta sankcjami. Podkreślamy, że Grupa Azoty nie jest własnością ani podmiotem kontrolowanym przez władze Federacji Rosyjskiej ani inne podmioty objęte sankcjami. Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby zmienił się sposób zawierania transakcji przez spółkę z podmiotami z UE, USA czy też innych krajów" - poinformowała spółka.

Grupa Azoty, ceny nawozów, produkcja nawozów, wojna w Ukrainie

Grupa Azoty rozmawia z rządem o wsparciu dla rolników

Trwają rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucjami europejskimi o wsparciu dla rolnictwa oraz o bezpieczeństwie żywnościowym w związku agresją Rosji na Ukrainę - poinformowała Grupa...

8 kwietnia także polski Sejm skierował do Senatu projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ma nałożyć sankcje na oligarchów rosyjskich posiadających aktywa w Polsce m.in. zamrażając ich majątki.

Wiaczesław Kantor, wpisany na listę unijnych sankcji posiada pośrednio 19,82 proc. udziałów Grupy. Jak oświadczyły Azoty, nałożenie sankcji na mniejszościowego akcjonariusza nie skutkuje objęciem jakimikolwiek sankcjami GA.

"Zgodnie z prawem UE w zakresie sankcji, w przypadku zamrożenia aktywów osoby fizycznej, zamraża się wyłącznie te aktywa, których ta osoba jest właścicielem, posiadaczem lub które kontroluje" - zaznaczyła spółka.

W oświadczeniu wyjaśniono, że w przypadku, gdy osoba fizyczna posiada akcje osoby prawnej, zgodnie z przyjętą praktyką UE w zakresie sankcji, osoba prawna również podlega "zamrożeniu" jeśli osoba fizyczna objęta sankcjami posiada większościowy pakietu akcji tej osoby prawnej, posiada prawo do powołania większości członków jej organów, posiada większość głosów w jej organach, posiada dominujący wpływ na tą osobę, zarządza tą osobą, ma prawo do korzystania z jej aktywów lub odpowiada w sposób łączny i solidarny za długi tej osoby - wymieniono.

"Pan W. Kantor jest wyłącznie mniejszościowym akcjonariuszem Grupy Azoty (pośrednio kontroluje 19,82 proc. akcji). Nie kontroluje Spółki i nie jest spełniona żadna z przesłanek, by Grupa Azoty mogłaby być objęta jakimikolwiek sankcjami. Podstawy objęcia sankcjami są określone w ustawodawstwie UE i wiążą się z działaniami podważającymi integralność terytorialną Ukrainy, jej suwerenność, niezależność, stabilność lub bezpieczeństwo lub też ze szczególnymi relacjami z rządem Federacji Rosyjskiej" - podkreśliła Grupa Azoty.

Zwróciła uwagę, że GA przestrzega wszystkich przepisów sankcyjnych, potępia agresję Rosji oraz wszelkie działania skierowane przeciwko Ukrainie i nie posiada żadnych relacji z Rządem Federacji Rosyjskiej, w związku z czym nie ma żadnego ryzyka objęcia Spółki sankcjami.

"Do chwili obecnej Spółka nie otrzymała informacji o zmianie stanu posiadania głosów przez Pana Kantora, zgodnie z regulacjami przewidzianymi w art. 69 Ustawy o ofercie" - dodała spółka.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej