Nadchodzące wydarzenia

Konferencja pt. „Krajowe źródła białka roślinnego - nowe rozwiązania dla hodowli zwierząt i szansa dla produkcji roślinnej”

Data rozpoczęcia: 2015-03-14
Data zakończenia: 2015-03-14
Miejscowość: Strzelno
Organizator: Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Klub Dobrego Rolnika w Strzelnie
Województwo: kujawsko-pomorskie
Ulica i numer: Gimnazjalna 26

Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Klub Dobrego Rolnika w Strzelnie zapraszają 14 marca 2015 roku na konferencję pt. „Krajowe źródła białka roślinnego - nowe rozwiązania dla hodowli zwierząt i szansa dla produkcji roślinnej”. Konferencja odbędzie się o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Strzelnie.

W programie:

10.00 Rejestracja uczestników

10.15 Otwarcie konferencji

10.30 Deficyt białka paszowego w Polsce, uprawa roślin strączkowych jako sposób jego rozwiązania – prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań

11.10 Nowe spojrzenie na uprawę roślin strączkowych – prof. dr hab. Jerzy Szukała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.40 Wyniki aktualnych badań dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł białka w żywieniu zwierząt monogastrycznych – prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12.20 Przerwa kawowa

12.40 Lista odmian zalecanych roślin strączkowych i dostępność nasion na rynku wiosną 2015 r. – dr Wojciech Mikulski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.20 Ekonomiczne uwarunkowania produkcji i obrotu nasionami roślin strączkowych w Polsce – prof. dr hab. Michał Jerzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

14.10 Rośliny strączkowe od pola do stołu. Pierwsze doświadczenia klastra „Kujawsko-Pomorska Spiżarnia” i możliwości włączenia produktów na bazie krajowych źródeł białka – dr Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie

14.55 Dyskusja, poczęstunek i zakończenie konferencji