Zmiany do planu strategicznego dla rolnictwa trafią do Komisji Europejskiej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-11-2023,8:50 Aktualizacja: 28-11-2023,8:51
A A A

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (KM PS WPR 2023-2027) odbyło się 22 listopada.

Posiedzeniu przewodniczyli wiceministrowie rolnictwa: Ryszard Bartosik – przewodniczący KM PS WPR 2023-2027 i jego zastępca Rafał Romanowski.

Komitet wspiera instytucję zarządzającą, tj. ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w procesie monitorowania, wdrażania i zarządzania Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. Gremium Komitetu stanowią przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej i środowisk naukowych oraz strony społecznej i gospodarczej” – podkreśla resort rolnictwa.

resort rolnictwa, arimr, agencja, nabór, wnioski, wsparcie, dofinansowanie, wymiana dachu, dach, azbest, eternit

Dofinansowane wymiany dachów na horyzoncie. Jakie zmiany wprowadził resort?

Mniejsza liczba załączników do wniosku i więcej czasu na uzupełnienie tych dokumentów - takie m.in. są zmiany w drugim naborze wniosków o dofinansowanie wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z...

W trakcie drugiego posiedzenia KM PS WPR 2023-2027 przewidzianych do omówienia i podjęcia było 26 projektów uchwał, w tym: 20 projektów uchwał w sprawie PS WPR, 5 projektów uchwał w sprawie kryteriów wyboru oraz 1 projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu pracy Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027.

Wszystkie rozpatrzone przez KM PS WPR proponowane zmiany do Planu zostaną wkrótce przedłożone Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie wysłane do Komisji Europejskiej – jeszcze w tym roku” – wskazano w komunikacie ministerstwa.

Podkreślono w nim, że PS WPR 2023-2027 realizowany jest ze środków pochodzących z UE, na które składają się 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

„Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych. W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro. W sumie środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld euro” – zapewnia resort.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu