Ziemia coraz droższa. Duże różnice w cenach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
20-11-2014,8:20 Aktualizacja: 20-11-2014,8:24
A A A
24 670 zł kosztował średnio hektar gruntów rolnych w trzecim kwartale br. To więcej o 1.081 zł (4,6 proc.) niż kwartał wcześniej i o 2.714 zł (12,4 proc.) więcej niż o tej porze przed rokiem.
 
Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w III kw. 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 2,9 tys. umów i sprzedanych prawie 23,3 tys. ha gruntów. 
 
Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła 30 tys. zł jedynie w województwach wielkopolskim - 38.626 zł/ha, śląskim - 38.417 i opolskim - 36.122 zł/ha. 
 
Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach świętokrzyskim - 13.993 zł/ha, podlaskim - 16.198 zł/ha i podkarpackim - 16.852 zł/ha. Największy wzrost średnich cen w trzecim kwartale br. w odniesieniu do drugiego nastąpił w województwie śląskim.
 
Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych uzyskano w grupie obszarowej 100-300 ha - 28.1 tys. zł za 1 ha, a najniższe w grupie obszarowej 1-10 ha - 20.4 tys. zł za 1 ha.
 
Ze sprzedanych w trzecim kwartale prawie 23.3 tys. ha, najwięcej gruntów Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała w grupie obszarowej 10-100 ha – ponad 12.5 tys. ha, najmniej w grupie do 1 ha - prawie 530 ha. 
 
Natomiast z zawartych w tym okresie prawie 2.9 tys. umów sprzedaży, najwięcej dotyczyło nieruchomości do 1 ha - 1405 i w przedziale 1-10 ha - 986. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha - tylko 7.
 
W sześciu województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. 
Transakcje na nieruchomości powyżej 300 ha zawarto jedynie w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
 
Średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę kupna-sprzedaży w trzecim kwartale br. w skali kraju wyniosła 8,1 ha. 
 
Najwyższą średnią powierzchnię na jedną umowę odnotowano w województwach wielkopolskim - 23,2 ha, dolnośląskim - 15,6 ha i zachodniopomorskim - 15,5 ha.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj