Zamiast sprzedaży, dzierżawa. Koniec milionowych zysków ANR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-12-2015,14:50 Aktualizacja: 18-12-2015,10:00
A A A

Agencja Nieruchomości Rolnych zrealizowała nałożony na nią plan finansowy i 10 grudnia wpłaciła ostatnią wymaganą w tym roku ratę do budżetu w wysokości 305 mln zł.

Łącznie do państwowej kasy za 2015 rok ANR wpłaciła ponad 1,85 mld zł. To zapewne ostatnie tak dobre roczne wyniki finansowe, bo od 20 listopada Agencja Nieruchomości Rolnych nie organizuje i nie sprzedaje ziemi na przetargach.

Podpisywane są jedynie umowy sprzedaży (akty notarialne) w odniesieniu do przetargów rozstrzygniętych.  

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zakup polskiej ziemi, ochrona ziemi rolniczej

Jurgiel: państwowych gruntów nie kupimy. Możliwa będzie dzierżawa

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa mówi, że przez pięć lat państwowej ziemi nie będzie można kupić, a tylko wydzierżawić. Stosowne przepisy chce wprowadzić kierowany przez niego resort. - W związku z tym, że ustawa o kształtowaniu ustroju...
Obecnie podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów rolnych jest, i w najbliższym czasie będzie, dzierżawa.

Agencja Nieruchomości Rolnych wznowiła przetargi na dzierżawę ziemi również ze względu na chęć umożliwienia jej uprawy w nowym roku i zabezpieczenia przed ewentualnym przejęciem przez osoby nieuprawnione, m.in. bezumownych użytkowników.

"Wiąże się to też z chęcią ochrony polskiej ziemi przed spekulantami, również tymi którzy mogą działać na rzecz cudzoziemców. Ta decyzja jest także wyjściem naprzeciw samym rolnikom, którzy ze względu na suszę, czy kary za mleko narzekają na brak wolnych środków finansowych, a jeden hektar państwowych gruntów rolnych kosztuje średnio ok. 30 tysięcy złotych (40 tys. zł czy 50 tys. zł też nie jest niczym szczególnym w województwach: kujawsko-pomorskim czy wielkopolskim)" - informuje biuro prasowe ANR.

Natomiast czynsz dzierżawny od nowo zawieranych umów oscyluje wokół 10-12 dt/ha. "Oczywiście są regiony gdzie jest on zawyżany na przetargach, ale jeśli podaż gruntów przeznaczonych do dzierżawy się zwiększy to czynsz dzierżawny powinien się ustabilizować - podaje Agencja.

ziemia rolna, dzierżawa gruntów, kształtowanie ustroju rolnego

Dzierżawa podstawą gospodarowania ziemią

W najbliższych latach podstawą gospodarowania ziemią będzie dzierżawa rolna. Będzie wprowadzone moratorium na sprzedaż państwowych gruntów - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jak dodał,...
Od 1 grudnia oddziały terenowe i filie ANR wznowiły również: nieodpłatne przekazywanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości Zasobu na cele własne, udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na doprowadzenie do należytego stanu technicznego przekazanych uprzednio lokali i budynków wraz z infrastrukturą oraz rozdysponowywanie lokali mieszkalnych.

Poza tym wznowiono wykonywanie uprawnień i obowiązków związanych z prawem pierwokupu i odkupu, sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na inwestycje, parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne lub nieruchomości w strefach ekonomicznych, a także sprzedaż nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych, których wcześniej zawiadomiono o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

"Dzięki podjętym decyzjom gminy i spółdzielnie mieszkaniowe z całej Polski będą mogły zakończyć już rozpoczęte i realizowane we współpracy z Agencją inwestycje i remonty w infrastrukturę techniczną m.in. lokali na terenach popegeerowskich" - informuje ANR.

Agencja Nieruchomości Rolnych, Waldemar Humięcki, wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia w ANR zamrożone na pół roku

Waldemar Humięcki, p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zawarł porozumienie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów zakładowych prawa pracy. Strony zgodziły się, że od 1...
W ocenie Agencji Nieruchomości Rolnych - sprzedaż gruntów nierolnych pozwoli na uruchomienie inwestycji o charakterze gospodarczym, które "przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i polepszania warunków życia społeczności lokalnych". Warto podkreślić, że roczne wpływy z tego tytułu to ok. 300 mln zł.

W biurze prezesa ANR nadal jest weryfikowana dokumentacja transakcji sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, co do których było wymagane uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa prezesa Agencji - o powierzchni powyżej 50 ha lub wartości ok. 1,3 mln zł.

Jeśli chodzi o ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego to jej wejście w życie zostanie przesunięte o 4 miesiące. "W tym czasie powstanie ustawa, która zabezpieczy rynek i jednocześnie nie sparaliżuje obrotu gruntami. A było takie zagrożenie, jeśli weszłaby w życie ustawa uchwalona 5 sierpnia br. Obecnie w państwowym Zasobie pozostaje ponad 1,4 mln ha gruntów z tego ponad 1 mln jest w dzierżawie" - przypomina biuro prasowe ANR.

Poleć
Udostępnij