Wskaźnik produkcji rolniczej poleciał w dół

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2015,10:35 Aktualizacja: 29-05-2015,11:10
A A A

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r. spadł przez rok o 5,9 proc. i wyniósł 94,1 proc.

"Podany wskaźnik służy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do określenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa - zmiany norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej do ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych" - napisał GUS.

Opublikowany właśnie komunikacie zostanie zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement