Województwo dofinansuje zakup przez gminy zbiorników do zbierania deszczówki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Rafał Grzyb PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
27-03-2024,8:50 Aktualizacja: 27-03-2024,8:51
A A A

500 tys. zł przeznaczył Zarząd Województwa Małopolskiego na program „Małopolska deszczówka”. Chodzi o pomoc gminom, które kupią pojemniki do zbierania wody opadowej i rozdysponują je wśród mieszkańców.

Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, kolejna edycja konkursu ma na celu zwiększenie wykorzystania przez mieszkańców zmagazynowanej deszczówki na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Działanie to wpłynie na ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, co przełoży się na podwyższenie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych” - wskazano.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu województwa zakupu, dostawy oraz montażu szczelnych zbiorników retencyjnych naziemnych do magazynowania wód deszczowych i roztopowych o pojemności od 500 do 1000 l.

Wsparcie ze środków województwa wyniesie 85 proc. wartości wnioskowanego zadania, a pozostałe 15 proc. stanowi wkład własny gminy. Zainteresowane samorządy mogą składać wnioski do 30 kwietnia, a zbiorniki powinny być zakupione i rozdysponowane mieszkańcom najpóźniej do 31 grudnia br.

Poleć
Udostępnij