WIR: obecne gospodarowanie zasobami wodnymi się nie sprawdziło. Potrzebne zmiany

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-01-2024,16:05 Aktualizacja: 03-01-2024,16:32
A A A

W ocenie członków samorządu rolniczego, jakim jest Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR), gospodarowanie zasobami wodnymi - przynajmniej w granicach tego województwa - w obecnym kształcie się nie sprawdziło.

Według WIR, „trzeba przyjrzeć się obecnemu systemowi gospodarowania wodami i przygotować zmiany prawne, które usprawnią działania instytucji zajmujących się wodami”. Należy też w jej ocenie „rozważyć przywrócenie niektórych kompetencji marszałkom województw - przynajmniej w tych aspektach, którymi z powodzeniem zajmowały się służby podległe marszałkom przed przekazaniem spraw do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”.

Zdaniem Izby, trzeba przekazać część kompetencji samorządom województw, w szczególności te zadania, które bezpośrednio oddziałują na rolnictwo (tj. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i łagodzenia skutków suszy), w tym szerokorozumianą retencję i inwestycje polegające między innymi na:

samorząd rolniczy, gospodarka wodna, retencjonowanie wody, woda

Zgromadzone zasoby do wykorzystania w trakcie suszy. Potrzebny plan gospodarki wodnej dla rolnictwa

Podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości gospodarki wodnej i opracowanie w tym celu planu krajowej gospodarki wodnej w Polsce oraz powołanie komisji do przygotowania tego dokumentu - postuluje samorząd rolniczy. Wniosek w tej...

- regulacji cieków naturalnych, prowadzących wody publiczne istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,

- dbaniu o urządzenia wodne melioracji na terenie danego województwa,

- budowie nowych oraz modernizacji już istniejących - a także utrzymaniu bieżącej konserwacji i eksploatacji - technicznych środków ochrony przeciwpowodziowej, takich jak wały przeciwpowodziowe wraz z budowlami i obiektami towarzyszącymi.

- budowie i utrzymaniu urządzeń, budowli, zbiorników itd. mających za zadanie łagodzenie skutków suszy.

„Mimo opracowania Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy czy Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody oraz opracowania potrzeb danego regionu przez tzw. Lokalne Partnerstwo dla Wody, nie wdraża się działań poprawiających łagodzenie niedoborów wody, jak i działań ograniczających ryzyko powodziowe. Naszym zdaniem są to bardzo pilne kwestie do realizacji, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych” – wskazuje WIR w swoim „Katalogu pilnych spraw” do załatwienia w rolnictwie, który trafił na biurko nowego ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu