Szacowanie szkód w praktyce. To warto wiedzieć

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-10-2022,8:05 Aktualizacja: 20-10-2022,14:16
A A A

Szkody wyrządzane na użytkach rolnych przez dziką zwierzynę dotykają co roku wielu rolników. Warto zatem wiedzieć co nieco o aktualnej procedurze ich szacowania. Na przykład, co powinien zawierać wniosek o określenie szkód łowieckich?

W takim dokumencie powinny być co najmniej: imię i nazwisko albo nazwa; adres miejsca zamieszkania albo adres i siedziba; numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych; wskazanie miejsca wystąpienia szkody; wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego; podpis wnioskodawcy.

szkody łowieckie, szacowanie strat w uprawach, Edward Siarka, prawo łowieckie, koła łowieckie

Pojedyncze przypadki. Wiceminister o braku szacowania szkód łowieckich

Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska przekonuje, że w skali kraju mogą zdarzać się jedynie pojedyncze przypadki niewywiązywania się kół łowieckich z obowiązku szacowania szkód łowieckich. Z takim stwierdzeniem, zawartym w...

Właściciel lub posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zgłaszają ją składając w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o szacowania szkód łowieckich:

  • w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia
  • w przypadku szkód wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji
  • w okresie wegetacyjnym - w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia

Należy jednocześnie pamiętać, że wniosek o szacowanie szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

prawo łowieckie, szkody łowieckie, dzierżawa obwów łowieckich, Edward Siarka

Obwód łowiecki bez dzierżawy. Kto ma płacić za szkody w uprawach?

Rolnicy mający ziemię w granicach obwodów łowieckich, które z jakiejś przyczyny nie mają dzierżawcy, są w fatalnej sytuacji. Nie mogą bowiem liczyć na żadne odszkodowania za straty spowodowane przez dziką zwierzynę. Czy coś w tej...

Jeżeli chodzi o oględziny, dokonuje się ich niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania. Wypłata może nastąpić w gotówce lub przelewem bankowym na konto.

Te informacje oraz odpowiedzi na wiele innych pytań dotyczących szacowania szkód znajdują się w obszernym zestawieniu przygotowanym przez Lasy Państwowe (tutaj).

To właśnie na Lasy znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Kierowane były do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Od 2018 do 2021 r. LP zrealizowały 62 szkolenia, z których skorzystały łącznie 2353 osoby. Materiały szkoleniowe, w tym kolejne "lekcje" dotyczące szacowania szkód można znaleźć tutaj.
 

Poleć
Udostępnij