Środki ochrony roślin pod nadzorem Służby Celnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
25-03-2015,12:30 Aktualizacja: 25-03-2015,14:01
A A A
Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Jacek Kapica, szef Służby Celnej podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin.
 
Jak informuje na swojej stronie internetowej PIORiN "współpraca ma zapewnić skuteczną realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, przede wszystkim zadań wynikających z egzekwowania przez Służbę Celną rozwiązań w zakresie ich przywozu z państw trzecich". 
 
W komunikacie podano również, że "porozumienie służyć ma ponadto określeniu ram współpracy obu instytucji w szczególności w obszarze działań podejmowanych w celu przeciwdziałania nielegalnemu przywozowi na terytorium Polski środków ochrony roślin, w tym środków nielegalnych i podrobionych".
Poleć
Udostępnij
Skomentuj