Rząd zajmie się projektem ustawy o finansowaniu WPR na lata 2023-2027

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-09-2022,13:05 Aktualizacja: 05-09-2022,13:07
A A A

Zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce określa ustawa o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, której projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Potrzeba uchwalenia ustawy wynika z rozporządzenia UE z 2021 r., które określa konieczność wyznaczenia organów krajowych - właściwego i certyfikującego w związku z finansowaniem nowej polityki rolnej. Jednocześnie uchylone zostaje poprzednie rozporządzanie UE w tej sprawie, dotyczące mijającej perspektywy finansowej.

KPS dla WPR 20223-2027, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski, dopłaty bezpośrednie

25 miliardów euro trafi do polskich rolników

Oto uruchamiamy 25 mld euro dla polskich rolników na kolejne 5 lat - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i Januszem Wojciechowskim, komisarzem do spraw rolnictwa. - Dwa...

Chodzi o określenie zasad uruchamiania środków na finansowanie i współfinansowania WPR przez Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest też potrzeba zapewnienia wyprzedzającego finansowania - zaliczki z budżetu państwa beneficjentom Planu Strategicznego dla WPR. Ustawa określa zasady uruchamiania takich środków, w celu zapewnienia właściwej realizacji planu.

Zaproponowane mechanizmy wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych mają na celu umożliwienie rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia bez konieczności oczekiwania na zwrot środków.

Projektowana ustawa określa ponadto zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków unijnych funduszy rolnych - Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz na współfinansowanie wspólnej polityki rolnej.

Za przygotowanie ustawy odpowiada ministerstwo rolnictwa. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu