Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2015,11:50 Aktualizacja: 08-09-2015,12:06
A A A

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem nie większym niż 54 mld 620 mld zł.

- Tak jak każdy budżet, ten również wymagał trudnych wyborów. Wymagał z jednej strony odpowiedzialności za pieniądze podatników, odpowiedzialności za stabilność finansów publicznych. Z drugiej strony wymagał spełnienia oczekiwań obywateli wobec państwa, usług wobec obywateli - podkreślił Mateusz Szczurek, minister finansów.

Resort finansów przewiduje, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 296 mld 879,2 mln zł, a wydatki 351 mld 499,2 mln zł. Projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62 mld 399,3 mln zł oraz wydatki w wysokości 71 mld 640,5 mln zł. Tym samym deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 9 mld 241,3 mln zł.

budżet, ministerstwo finansów, mateusz szczurek

Budżet na razie nie pęka. Są najnowsze dane

Dochody budżetu między styczniem a lipcem wyniosły 163,4 mld zł i stanowiły 55 proc. zaplanowanych na cały 2015 rok (297,2 mld zł). Z kolei wydatki zrealizowane zostały w 55,4 proc. (190,0 mld zł wobec zaplanowanych na cały rok 343,2 mld zł)....

MF przyjął, opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienia wzrośnie 0,8 proc., spożycie prywatne nominalnie o 5,5 proc.

Zaplanowano, że dochody podatkowe wyniosą 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB. Resort finansów przewiduje, że budżet zasilą wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, dywidendy sięgną ponad 4 mld 500 mln zł, a wpłaty z zysku 254,5 mln zł.

Projekt przewiduje też, że oprócz waloryzacji emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają jednorazowe, specjalne zasiłki - od 100 zł do 350 zł w zależności od wysokości pobieranych świadczeń.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj