Rolnicy przeciw budowie linii kolejowej. Mają sporo argumentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-03-2020,13:10 Aktualizacja: 12-03-2020,13:24
A A A

Sprzeciw oraz negatywną opinię na temat koncepcji budowy w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) linii kolejowej dużych prędkości przebiegającej przez gminy Szadek oraz Zduńska Wola wyrazili tamtejsi rolnicy.

Reprezentująca ich Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie zduńskowolskim zgromadziła i opublikowała szereg argumentów przeciw inwestycji.

sadownictwo, powiat grójecki, Centralny Port Komunikacyjny, Dariusz Gwiazda

Sadownicy nie chcą u siebie szybkiej kolei

W Grójcu (woj. mazowieckie) lokalne władze i mieszkańcy dyskutowali na temat potencjalnych inwestycji w gminie związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestor odpowiedział na wcześniejsze zapytania. - W czasie dyskusji...

Jest ona planowana jako element programu kolejowego, zakładającego budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do m.in. głównego przedsięwzięcia CPK - Portu Lotniczego Solidarność.

Według rolniczego samorządu, projektowany przebieg trasy linii kolejowych Kolei Dużych Prędkości przez gminy Szadek i Zduńska Wola doprowadzi do poniesienia dużych strat materialnych dla mieszkańców w związku z wyburzeniem siedlisk domowych, a nawet i całych gospodarstw rolnych oraz wpłynie na podział działek użytkowanych rolniczo.

Przez to z kolei gospodarzom zostanie odcięty lub utrudniony dojazd do części gruntów wchodzących, co może doprowadzić do zaniechania części produkcji.

Zdaniem rolników Kolej Dużych Prędkości przechodząca blisko gospodarstw pogorszy znacznie jakość życia mieszkańców przez utrudniony dojazd do dróg gminnych.

Realizacja inwestycji w planowanym zakresie i przebiegu naruszy ponadto - zdaniem rolniczego samorządu - "ład życia zbiorowego i wartości wymagające szczególnej ochrony, w tym dobro wspólne mieszkańców gminy, naruszy konstytucyjne poszanowanie prawa własności oraz stanu środowiska w obszarze realizacji inwestycji".

Do 10 marca trwały konsultacje społeczne dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka CPK zapewniła, że żaden z przedstawionych wariantów nie przesądza o ostatecznym przebiegu linii.

"Wszystkie opinie zgłoszone w konsultacjach, jedna po drugiej, zostaną dokładnie przeanalizowane. Naszym celem jest zaprojektowanie i budowa linii kolejowych w największej zgodzie z mieszkańcami" - zapewniono.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj