Rolnicy nie muszą zgłaszać odbioru paliwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2017,17:40 Aktualizacja: 06-05-2017,11:51
A A A

W ocenie Ministerstwa Finansów "rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej, nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów".

To bardzo ważna interpretacja, bo do tej pory wydawało się, że gospodarze także podlegają należącej do tzw. pakietu przewozowego ustawie.

Dokument nakłada wiele obowiązków, których spełnienie ma doprowadzić do ograniczenia tzw. szarej strefy w obszarze przede wszystkim paliw płynnych i zwiększenia tym samym przychodów państwa z tytułu akcyzy czy podatku VAT.

paliwo, prawo, przepisy, Ustawa o systemie monitorowania drogowego, rolnicy, Lubelska Izba Rolnicza

Pakiet przewozowy dotyka także rolników

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która wejdzie w życie już 18 kwietnia br., ma swoje konsekwencje także dla rolników. Nie są one jednak do końca jasne. Ustawa należąca do tzw. pakietu przewozowego ma...
Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, kwestie dotyczące drogowego przewozu towarów i odpowiedzialności za ich naruszenie.

Chodzi przede wszystkim o zgłoszenie przewozu, odbioru, a także uzupełnianie i aktualizację danych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Gdyby rolnicy podlegali tym przepisom, w przypadku jednorazowych transportów większych niż 500 litrów oleju napędowego musieliby w odpowiednich terminach dokonywać zgłoszeń. Jeśli nie spełniliby tego obowiązku narażeni byliby na płacenie ogromnych kar finansowych.

Wątpliwości w sprawie zapisów ustawy wobec gospodarzy nabrała m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych. W wystąpieniu do wicepremiera Mateusza Morawieckiego rolniczy samorząd podkreślał, że teoretycznie system rejestracji i monitorowania drogowego przewozu towarów dotyka także rolników.

Ale "nie jest jasne, czy prowadzenie działalności rolniczej (ryczałt, VAT, działy specjalne produkcji) przez gospodarzy wpisuje się w definicje ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do wypełniania jej przepisów".

paliwa, kontrola paliw, akcyza na paliwa, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Rolnicy siedzą na paliwowej bombie. Oszustów nie brakuje

Podczas jednego z posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa dyskutowano na temat zbiorowej odpowiedzialności za należności podatkowe. Przybyli na spotkanie gospodarze nie kryli obaw, że grożą im konsekwencje nawet, gdy są bez winy.   Chodzi na...

Według KRIR obowiązki te nie powinny dotyczyć gospodarzy. Potwierdziło to w odpowiedzi Ministerstwo Finansów, które wskazało, że system monitorowania przewozów skierowany jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie mówi, że jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw i chowu oraz hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

"Dodatkowo pragnę zauważyć, że bez znaczenia dla ustalenia kręgu podmiotów obowiązanych do realizacji postanowień ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest sposób opodatkowania działalności rolniczej, np. jako rolnik ryczałtowy w podatku od towarów i usług czy rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych" - napisał Leszek Skiba, wiceminister finansów.

W ocenie resortu "rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej, nie może być uznany za podmiot odbierający" w rozumieniu ustawy. Z tego zaś jasno wynika, że gospodarze nie podlegają obowiązkowi potwierdzania odbioru paliwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement