Rolnicy domagają się więcej czasu na składanie dokumentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-09-2015,16:50 Aktualizacja: 17-09-2015,17:20
A A A

W siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się spotkanie przewodniczących rad powiatowych w sprawie kryzysu w rolnictwie, który spowodowała susza.

Podczas prezentacji sytuacji w kolejnych powiatach przewijał się temat zbyt powolnego szacowania strat. "Pomimo zaangażowania, w wielu gminach istnieje obawa, że komisje klęskowe nie zdążą ze sporządzeniem odpowiednich protokołów" - twierdzi PIR.

susza rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc suszowa

Straty z powodu suszy wynoszą 1,5 miliarda złotych

Według ostatnich danych suszą zostało dotknięte 220 tys. gospodarstw i 2 mln ha upraw rolnych, a komisje szacujące straty w gospodarstwach rolnych oceniły je na 1,5 miliarda złotych. Według zapowiedzi Marka Sawickiego, ministra rolnictwa komisje...
Dlatego też Podlaska Izba Rolnicza, korzystając z obecności wicewojewody podlaskiego Wiesława Żylińskiego, kolejny raz zaapelowała o wydłużenie terminu składania wniosków do ARiMR do 10 października.

"Na chwilę obecną terminem na składanie wniosków suszowych o odszkodowania jest 30 września. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nawet jeżeli brak jest protokołu" - informuje podlaski samorząd rolniczy.

PIR zapewnia, że ARiMR w ciągu 7 dni wezwie rolnika do uzupełnienia dokumentów, w tym do dołączenia protokołu z szacowania strat. W razie problemów biura powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej, oddziały terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zobowiązały się do pomocy w wypełnianiu wniosków o odszkodowania.

Ponadto dyrektor PODR-u w Szepietowie zadeklarował pomoc komisjom szacującym w przeliczaniu wielkości strat.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu