Resort rolnictwa chce opinii organizacji rolniczych o ustawie dotyczącej cen energii i wiatraków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-12-2023,11:20 Aktualizacja: 04-12-2023,11:11
A A A

Do 158 organizacji i związków rolniczych zostało skierowane wystąpienie dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła - z prośbą o przeanalizowanie go i wyrażenie opinii.

Wystosował je wiceminister rolnictwa i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski. A chodzi o projekt ustawy autorstwa posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050-Trzeciej Drogi, który w swoim głównym założeniu ma na celu utrzymanie na 2024 r. zamrożenia cen energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych dla odbiorców końcowych. To mechanizmy osłonowe dla obywateli. Ponadto projekt zawiera także propozycje zmian do tzw. ustawy wiatrakowej, które wzbudziły kontrowersje.

pis, ko, polska 2050, wiatraki, farmy wiatrowe, przepisy, prawo, ustawa, oze

Awantura o wiatraki. PiS ostrzega przed wywłaszczeniami, druga strona uspokaja

PiS: to afera wiatrakowa, która powinna być natychmiast wyjaśniona. KO: nie ma mowy o wywłaszczeniach pod wiatraki, ale też nikt nie będzie mógł blokować inwestycji, gdy będzie ona uznana za inwestycję celu publicznego....

„Potrzeba przedłużenia obowiązywania dotychczasowych regulacji (w zakresie cen energii – red.), zgodnie z rządowym projektem ustawy w tym zakresie, jest bardzo ważna i oczekiwana przez wszystkich odbiorców energii. Jednakże konieczność jak najszybszego przyjęcia tych zmian, w mojej ocenie, nie może być wykorzystana do próby przeforsowania o wiele dalej idących zmian, wykraczających poza główny cel ustawy” - napisał w piśmie skierowanym do organizacji rolniczych wiceminister Kowalski.

Dodał, że proponowane przepisy mogą wywierać negatywne skutki dla rolnictwa i pogarszać jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. I dołączył do wystąpienia stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do najistotniejszych propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy, dotyczących obszarów wiejskich. A jest ono krytyczne właśnie głównie w kontekście zmian przepisów odnoszących się do budowy wiatraków.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu