Przedsiębiorstwa coraz mniej inwestują

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2016,15:05 Aktualizacja: 24-05-2016,15:34
A A A

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale bieżącego roku spadły o 8,6 proc. (w cenach stałych) w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku i wyniosły 21,4 mld zł.

Główny Urząd Statystyczny podał, że nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 10,4 proc., nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia obniżyły się o 8,6 proc., zaś środki transportu wzrosły o 0,9 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 64,0 proc. (przed rokiem 62,2 proc.).

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 53,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 35,0 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 38,3 proc. wobec spadku o 8,4 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,7 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 76,1 proc.).

Wzrosły natomiast nakłady m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 24,8 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 5,7 proc.), w przetwórstwie przemysłowym (o 8,9 proc. wobec wzrostu o 18,8 proc. rok wcześniej), informacji i komunikacji (o 5,9 proc. wobec wzrostu o 2,2 proc. w 2015 r.).

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu