Przedsiębiorcy za przywróceniem obrotu gruntami rolnymi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-02-2018,9:50 Aktualizacja: 05-02-2018,10:07
A A A

Według Business Centre Club, najbardziej znanego zrzeszenia przedsiębiorców obostrzenia w zbywaniu ziemi rolnej istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej.

BCC przekazał uwagi do projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. - Ustawa, której modyfikację proponuje rząd bardzo ogranicza możliwości nabywania nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych, spółki prawa handlowego i przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą, przy każdej transakcji prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa - wskazuje dr Grażyna Magdziak, ekspert gospodarczy BCC.

obrót ziemią w Polsce, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Rolnicy łatwiej kupią ziemię. Rewolucji w prawie jednak nie będzie

Ministerstwo rolnictwa chce ułatwić rolnikom kupowanie i sprzedawanie gruntów uprawnych. Wiceminister Zbigniew Babalski zastrzega jednak, że nie dojdzie do wywrócenia pakietu ustaw z kwietnia 2016 roku o ochronie ziemi rolnej, a więc...

Przypomina, że w wyniku zmian w ustawie, spod jej reżimu zostaną wyłączone trzy firmy o strategicznym znaczeniu dla państwa - Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz PERN.

Muszą one pozyskiwać grunty (w tym rolne), by tworzyć infrastrukturę przesyłową dla sieci elektroenergetycznych, gazowych czy paliwowych. To ważne dla państwa i przedsiębiorców. Jeśli zatem wspomniane podmioty uzyskają prawo do odkupowania ziemi potrzebnej do rozwoju bez oczekiwania na decyzje instytucji państwowych stojących na straży Skarbu Państwa, to zdaniem  eksperta BCC jest to zmiana w pełni uzasadniona.

- Przy okazji oceny proponowanej modyfikacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zwrócić też należy uwagę, że obostrzenia w zbywaniu ziemi stanowią istotne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, bazującej na terenach rolnych lub dla podmiotów posiadających aktywa o tym charakterze. Bardzo utrudniają bowiem zmiany własnościowe firm i przekształcenia w ramach grup kapitałowych. Takie zmiany są immanentną cechą działalności biznesowej - zaznacza dr Magdziak.

Ekspertka zwraca też uwagę na fakt, że ograniczenie w sprzedaży gruntów rolniczych miało na celu zmniejszenie skali ich przejmowania przez podmioty zagraniczne, podczas gdy zjawisko to miało jeszcze przed rokiem 2016 wymiar marginalny.

- BCC proponuje, by, poza niedawną modyfikacją ustawy mającą na celu rezygnację ze stosowania jej zapisów wobec wymienionych wyżej trzech podmiotów działających w sferze infrastruktury paliwowej i elektroenergetycznej, w ogóle zlikwidować przepisy ograniczające obrót gruntami rolnymi - stwierdza Magdziak.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu