Pieniądze na czarną godzinę. Tyle rezerw ma Polska

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-01-2017,8:20 Aktualizacja: 08-01-2017,8:20
A A A

Na koniec grudnia 2016 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez Narodowy Bank Polski, wynosiły 108,1 mld euro, a w przeliczeniu na dolary 114,4 mld dol. - poinformował w czwartkowym komunikacie bank centralny.

Zgodnie z danymi NBP stan rezerw na koniec grudnia był o 3,9 mld euro wyższy niż na koniec listopada ubiegłego roku.

deficyt budżetu, budżet państwa, ministerstwo finansów, wydatki państwa, dochody państwa, finanse

Deficyt budżetu po listopadzie wyniósł połowę planu na rok

Deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 27,6 mld zł, czyli 50,4 proc. planowanej w tegorocznej ustawie budżetowej kwoty 54,7 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie w sprawie szacunkowego wykonania budżetu....
"Podwyższył się również stan rezerw wyrażony w dolarach o 3,5 mld dol. do poziomu 114,4 mld dol." - dodał NBP.

W informacji podkreślono, że NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

Wyjaśniono, że NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne.

Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe.

Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj