NBP uspokaja: nasz gospodarka jest stabilna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2016,9:15 Aktualizacja: 19-01-2016,10:08
A A A

Polska gospodarka charakteryzuje się silnymi fundamentami i dużą stabilnością makroekonomiczną, wzrost gospodarczy jest stabilny i zbliżony do potencjalnego tempa wzrostu - podkreślił NBP w komunikacie wydanym w związku z obniżeniem przez agencję S&P ratingu Polski.

Bank centralny zaznaczył, że "deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się w ostatnich latach, a rezerwy dewizowe NBP pozostają na wysokim poziomie". NBP przypomniał, że konsolidacja fiskalna w ostatnich latach doprowadziła do zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu w 2015.

rating, gospodarka, Standard & Poor's, ministerstwo finansów, pieniądze, rząd, PiS, S&P

Ministrowie i ekonomiści krytycznie o obniżce ratingu Polski przez S&P

Ministrowie rządu oraz ekonomiści, z którym rozmawiała PAP krytycznie odnieśli się do piątkowej obniżki ratingu Polski agencji Standard & Poor's. Ich zdaniem nie ma dla niej uzasadnienia. Agencja ratingowa Standard & Poor's...

Zaznaczono, że RPP w opinii do projektu budżetu na 2016 r. uznała, że nie prowadzi on do wzrostu nierównowagi finansów publicznych w 2016 r., a "deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB ukształtuje się na poziomie zbliżonym do założonego w ustawie, czyli 2,8 proc."

Jednocześnie NBP przypomniał, że w tej samej opinii RPP zwróciła uwagę, iż "przewidziane w projekcie budżetu zmiany w polityce fiskalnej mogą utrudniać utrzymanie deficytu na właściwym poziomie w następnych latach". Może to jednak nie nastąpić, jeśli "pojawią się nowe, stabilne źródła dochodów budżetowych".

"Obserwowana deflacja ma charakter przejściowy powodowany czynnikami zewnętrznymi i nie ma dotychczas negatywnych skutków dla wzrostu i równowagi gospodarczej. NBP przewiduje stopniowy wzrost inflacji w nadchodzącym roku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie NBP zwrócił uwagę, że "prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej, w tym efektywnej polityki pieniężnej, jest możliwe jedynie przy zachowaniu stabilności sektora finansowego, którego główną część stanowi sektor bankowy, obecnie dobrze skapitalizowany i zarządzany".

W piątek agencja ratingowa Standard&Poor's obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus". Perspektywa ratingu jest negatywna.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj