Marian Banaś sprawdzi, jak państwo walczy z brakiem wody w rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2020,9:15 Aktualizacja: 01-02-2020,9:18
A A A

Efektywność działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie czy gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych - to tylko niektóre z obszarów, w jakich Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrole w nadchodzącym roku.

W zakresie rolnictwa najważniejsza w planie pracy NIK na 2020 r. wydaje się przewidziana na II i III kwartał kontrola tego, czy efektywnie i skutecznie przeciwdziałano niedoborom wody służącej tego rodzaju produkcji.

Sergiusz Kieruzel, wody polskie, susza rolnicza, oszczędzanie wody

Marnujemy sporo wody, a susza coraz mocniej daje się we znaki

Zmiany klimatu -  na przykład kolejne bezśnieżne zimy - mają ogromny wpływ na nasze zasoby wody. W jaki sposób możemy zatem oszczędzać wodę pitną, aby nie brakowało jej w kolejnych latach? Ekspert mówi, że kiedyś pokrywa śnieżna...
"Stan środowiska naturalnego ma decydujący wpływ na obszarze upraw rolnych i hodowli. Stąd w planie rocznym na rok 2020 znalazła się kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie. Polska pustynnieje, dlatego zagadnienie to należy do jednego z najpilniejszych spraw do zbadania" - zapowiada NIK.

W tym obszarze ważna jest też kontynuowana z IV kw. ub.r. kontrola mająca da odpowiedź na pytanie, czy działania związane z tworzeniem i organizacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie były prawidłowe i czy zapewniły pełną realizację przez tę jednostkę jej ustawowych zadań.

Ponadto Izba zaplanowała również sprawdzenie gospodarowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawanie płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, niedobory wody, pomoc dla rolników, Teledetekcja

Teledetekcja jest przydatna w określaniu obszarów suszy

- Teledetekcja satelitarna, czyli wykorzystywanie zdjęć satelitarnych, jest bardzo przydatnym narzędziem do szacowania skutków suszy - przekonuje Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR. - Kończy się projekt pilotażowy,...

Warto dodać, iż nieprawidłowości w tych sprawach zgłaszali rolnicy m.in. podczas posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa. Kontrola ta przewidziana jest na drugą połowę roku.

NIK przyjrzy się wówczas również kwestii barier dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

"Przyszłość nierozerwalnie wiąże się ze stanem środowiska naturalnego. Tu jednym z kluczowych zagadnień jest bilans energetyczny i gospodarka surowcowa. Zasobów nie przybywa, stąd konieczność intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kontrolerzy zbadają, czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane" - zapowiada Izba.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu