Instytut Biotechnologii otrzyma status państwowego instytutu badawczego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-01-2021,14:15 Aktualizacja: 13-01-2021,14:56
A A A

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie otrzyma status państwowego instytutu badawczego. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.

Instytut powstał w wyniku wcześniejszego (w 2009 r.) połączenia kilku instytutów badawczych zajmujących się przemysłem spożywczym. Nadzór nad państwowym instytutem badawczym ma sprawować minister rolnictwa.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, hodowla roślin sadowniczych i warzywnych

Instytut Ogrodnictwa otrzyma status państwowego instytutu badawczego

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu na czwarty kwartał br. zakłada, że Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach będzie miał status państwowego instytutu badawczego. "Nadanie...

Przedmiotem działania Instytutu będzie prowadzenie badań naukowych w zakresie m.in. pozyskiwania, doskonalenia i przechowywania szczepów drobnoustrojów przemysłowych, doskonalenia metod obrotu i uboju zwierząt rzeźnych oraz pozyskiwania surowców spożywczych i przemysłowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Instytut zajmie się też modyfikacją procesów bioinżynieriach i chemoinżynieryjnych, otrzymywaniem biopreparatów i chemopreparatów, opracowaniem technologii bezodpadowych.

Do zadań Instytutu będzie ponadto należało m.in. opracowanie metod: zastosowania enzymów w modyfikacji żywności, otrzymywania żywności funkcjonalnej i dietetycznej, technologii koncentratów spożywczych, technologii mięsa i tłuszczów, technologii cukrownictwa.

Będą także prowadzone prace w zakresie działalności innowacyjnej mającej na celu zastosowanie nowych szczepów drobnoustrojów w technologiach przemysłu spożywczego celem poprawy ich przydatności żywieniowej oraz obniżenia kosztów produkcji, z uwzględnieniem zmniejszania szkodliwego wpływu technologii na środowisko.

Źródłem finansowania zadań Instytutu będą środki finansowe m.in. uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą; pochodzące z subwencji i dotacji oraz z realizacji projektów finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Projekt został skierowany do podpisu prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement