Inspektorzy na polach. Jakie ocenili uprawy?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-11-2021,13:40 Aktualizacja: 15-11-2021,13:24
A A A

1675 plantacji o łącznej powierzchni 12398,96 ha oceniono polowo ogółem w bieżącym roku na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, z czego zakwalifikowano 1610 plantacji o powierzchni 12003,65 ha.

"Istotą oceny polowej jest uzyskanie dobrego, kwalifikowanego materiału siewnego, który pozwala w efekcie osiągać wyższe plony, lepszą opłacalność i większe dochody dla rolnika. Nowoczesna, intensywna produkcja roślinna jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem kwalifikowanego materiału siewnego, ponieważ gwarantuje on wysoką jakość zarówno pod względem czystości, jak i zdrowotności i zdolności kiełkowania" - wskazuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

kontrola, inspektorzy, wiorin

Inspekcja u rolników. Kontrolom podlegają też kontrolerzy

Inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa sprawdzają u rolników m.in. sprzęt do stosowania pestycydów. Kontrolują też zewnętrznych diagnostów przeprowadzających badania sprawności technicznej opryskiwaczy. Przedstawiciele...

Wśród ocenionych polowo plantacji roślin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dominowały zboża, których ogółem oceniono 654 o łącznej powierzchni 8102,76 ha, co stanowi aż 65 proc. w stosunku do ogólnej wielkości ocenionej polowo powierzchni wszystkich plantacji nasiennych.

W ocenie polowej zakwalifikowano 635 plantacji nasiennych zbóż o powierzchni ogółem 7871,87 ha. Dominowały następujące gatunki: pszenica zw. ozima (zakwalifikowano 260 plantacji o pow. 3807 ha), pszenżyto ozime (92 plantacje o pow. 1086 ha), jęczmień jary (87 plantacji o pow. 877 ha), pszenica zw. jara (68 plantacji o pow. 609 ha).

"Należy zaznaczyć, że znaczny udział w tegorocznej ocenie polowej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego miały plantacje  nasienne ziemniaka, których oceniono łącznie 240 o powierzchni ogółem 699 ha, z czego zakwalifikowano aż 238 o pow. łącznej 697 ha oraz plantacje facelii błękitnej zakwalifikowane w ilości 331 o pow. ogółem 1159 ha" - wylicza bydgoski Inspektorat.

W tegorocznej kwalifikacji polowej ponadto wyróżniały się gatunki: życica trwała (65 plantacji o pow. 343 ha), gorczyca biała (60 plantacji o pow. 322 ha), groch siewny (56 plantacji o pow. 339 ha), burak pastewny (40 plantacji o pow. 84 ha).

PIORiN, badania bulw ziemniaków, Bakterioza pierścieniowa ziemniaka, bakteria Clavibacter sepedonicus

Załadunek ziemniaków pod okiem inspektorów. Dlaczego?

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku - Oddział w Nowym Dworze Gdańskim odprawili 824 tony ziemniaków, wydając 31 zaświadczeń. Krajem przeznaczenia ładunków była Holandia. Dlaczego takie...
Średnie szacowane plony dla poszczególnych dominujących w ocenie polowej gatunków, rozkładały się następująco: pszenicy zwyczajnej ozimej - 7,9 t z ha, pszenżyta ozimego - 7,2 t z ha, jęczmienia jarego - 5,4 t z ha, pszenicy zwyczajnej jarej - 6,3 t z ha, gorczycy białej - ok. 1,4 t z ha, facelii błękitnej - średnio 0,6 t z ha, ziemniaka - średnio ok. 32,3 t z ha.

"Stosunkowo niewielki procent, bo zaledwie 3,2 proc. (64 plantacje ogółem), w tegorocznej ocenie polowej stanowiły plantacje zdyskwalifikowane, spośród takich grup i gatunków, jak: zbożowe 2,8 proc., ziemniaki 0,4 proc., rośliny oleiste 1,5 proc., rośliny bobowate 6 proc., burak pastewny 1,4 proc., rośliny włókniste 3,5 proc. oraz rośliny wiechlinowate 5,6 proc." - wymienia WIORiN. Jak wyjaśnia, wśród  najczęstszych przyczyn dyskwalifikacji w tegorocznej odnotowano w  szczególności: zamieszanie gatunkowe, zachwaszczenie oraz wpływ niekorzystnych warunków pogodowych.

"Podsumowując wyniki oceny polowej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w sezonie 2021, warto podkreślić ogólnie dobry stan ocenianych plantacji  nasiennych, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion. Nie stwierdzano też podczas tegorocznych lustracji plantacji nasiennych objawów porażenia przez choroby czy uszkodzeń  powodowanych przez szkodniki roślin" - zaznaczają inspektorzy.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu