GUS: w 2015 r. więcej jabłek, mniej kapusty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP
02-08-2015,10:40 Aktualizacja: 02-08-2015,10:48
A A A
Zmienna pogoda nie zaszkodziła sadom owocowym, w tym roku produkcja jabłek może wynieść 3,2 mln ton o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast zbiory warzyw mogą być o 5 proc. niższe niż w ub. r., największy spadek nastąpi w uprawie kapusty - szacuje GUS. 
 
Tegoroczna wegetacja roślin sadowniczych przebiegała bez większych zakłóceń, mimo nienajlepszych warunków. Susza, jaka wystąpiła w wielu rejonach kraju na przełomie czerwca i lipca, na ogół nie spowodowała strat na plantacjach drzew owocowych.
 
Łączna produkcja wszystkich owoców z drzew jest przewidywana na rekordowym poziomie. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na około 3,7 mln ton, tj. o blisko 2 proc. więcej od wyjątkowo wysokiej produkcji roku poprzedniego, a produkcja jabłek została oszacowana na 3 mln 252 tys. t, tj. o 1,8 proc. wyżej od rekordowej ubiegłorocznej.
 
Jeśli warunki dla dorastania jabłek odmian późniejszych będą sprzyjające, to uzyskane zbiory mogą być jeszcze większe. Na obecnym etapie przewiduje się wzrost produkcji (w porównaniu z rokiem ubiegłym) wszystkich gatunków owoców z drzew z wyjątkiem śliwek.
 
Zbiory gruszek ocenia się obecnie na poziomie nieznacznie wyższym od ubiegłorocznego, tj. na 75 tys. ton, a produkcję śliwek na poziomie ok. 3 proc. niższym, tj. na 103 tys. t. Przewiduje się wzrost produkcji wiśni, które w poprzednim sezonie z przyczyn ekonomicznych, nie do końca zostały zebrane. Tegoroczne plonowanie wiśni ocenia się na średnim poziomie, a zbiory z sadów wiśniowych szacuje się na około 180 tys. t.
 
Produkcję czereśni ocenia się na wysokim poziomie, tj. na blisko 50 tys. t (wzrost o prawie 4 proc.). Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) wzrosną także o ok. 4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosą 21 tys. t.
 
Warunki wegetacji dla krzewów owocowych były nieco gorsze niż dla drzew, co wpłynęło na nieznaczne zmniejszenie plonowania. GUS szacuje, że zbiory większości gatunków będą niższe od ubiegłorocznych. Czynnikiem ograniczającym uzyskanie wyższych plonów może być susza.
 
O zbiorach czarnej porzeczki będzie decydował czynnik ekonomiczny. Zbiory tych owoców są szacowane na ok. 121 tys. t, ale na obecnym etapie trudno przewidzieć rzeczywistą produkcję, która faktycznie zostanie zebrana. Zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się w tej chwili na ok. 160 tys. t (o ok. 2 proc. mniej niż w 2014 r.).
 
Tegoroczna produkcja malin będzie także niższa od ubiegłorocznej o ponad 4 proc. i wstępnie została oceniona na 120 tys. t. Zanotowano także spadek (o ok. 3 proc.) produkcji agrestu – jego zbiory oszacowano na 12 tys. t.
 
Spośród owoców jagodowych, jedynie dla truskawek przewiduje się wzrost produkcji w porównaniu z poprzednim sezonem o ponad 2 proc., a zbiory szacuje się na ok. 207 tys. t.
 
W tym roku pogoda była niekorzystna dla części plantacji warzyw. Plonowanie warzyw gruntowych odmian wczesnych zostało ocenione jako zdecydowanie słabsze od uzyskanego w 2014 r. O ostatecznych plonach późniejszych odmian zdecyduje dalszy przebieg pogody.
 
Na obecnym etapie łączne zbiory warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na poziomie o blisko 5 proc. niższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 4,4 mln ton. Największy spadek produkcji, w porównaniu z rokiem 2014 przewiduje się dla warzyw kapustnych oraz korzeniowych, najmniejszy dla warzyw ciepłolubnych, dla których wysokie temperatury powietrza są czynnikiem plonotwórczym.
 
Tegoroczną produkcję kapusty ocenia się na 1 mln 038 tys. t (o ponad 10 proc. mniej), a kalafiorów na 232 tys. t (o 5, proc. mniej). Zbiory buraków zostały oszacowane na 338 tys. t (o 5,4 proc. mniej), natomiast marchwi jadalnej na 795 tys. t (o 3,4 proc. mniej). Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 632 tys. t (o 3,0 proc. mniej), a pomidorów i ogórków odpowiednio na 260 tys. t (o 4,5 proc. mniej) i 259 tys. t (o 2,8 proc. mniej). Zbiory pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 870 tys. ton. (PAP)
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement