Ekolodzy: minister rozmontowuje system ochrony przyrody w Polsce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
16-05-2016,10:25 Aktualizacja: 16-05-2016,10:51
A A A

Państwowa Rada Ochrony Przyrody, jak dotąd apolityczny organ, opiniujący działania związane z ochroną przyrody, przestała istnieć w dotychczasowym składzie.

Czołowe organizacje ekologiczne obawiają się, że to pierwszy krok do "rozmontowania" systemu ochrony przyrody w naszym kraju.

Minister środowiska skorzystał ze zmiany w prawie, przeprowadzonej już w tym roku przez parlament nowej kadencji, która pozwala mu na manipulowanie składem rady.

puszcza białowieska, Białowieski Park Narodowy, jan szyszko

Szyszko: będziemy usuwać martwe drzewa z Białowieży

Będziemy odbudowywać cenne siedliska przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej. O ile będzie to konieczne, usuwać martwe drzewa i przywracać dęby czy jesiony - powiedział Jan Szyszko, minister środowiska. Podkreślił, że przyroda w puszczy będzie...
"Odwołanie członków PROP jest karą za ich poglądy odmienne od wizji obecnego rządu. Decyzja ministra Środowiska może oznaczać koniec niezależności Państwowej Rady Ochrony Przyrody - organu, który od niemal stu lat konsekwentnie i bezkompromisowo stał na straży ojczystej przyrody" - uważają organizacje ekologiczne.

W stanowisku opublikowanym m.in. przez WWF Polska czytamy, że "członkowie PROP stali na stanowisku, że należy chronić Puszczę Białowieską, sprzeciwiając się propozycji zwiększenia cięć".

W ocenie ekologów, zdecydowane stanowisko PROP w sprawie Puszczy Białowieskiej nie jest jedynym, które nie spodobało się ministrowi Janowi Szyszce. "Tylko w 2016 roku Państwowa Rada Ochrony Przyrody negatywnie zaopiniowała projekty dotyczące komercyjnego odstrzału żubrów, czy masowego odstrzału dzików w związku z ASF" - informują ekolodzy.
 
"Bez względu na ekipę rządzącą i jej opcję polityczną, rada negatywnie opiniowała szkodliwe pomysły dla polskiej przyrody. Teraz resort środowiska zdecydował się na zmianę składu PROP. Wśród nowych członków przeważają leśnicy, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego i inni specjaliści od przekształcania przyrody na potrzeby człowieka, a nie jak dotąd eksperci od ochrony przyrody. Ci ostatni znaleźli się w zdecydowanej mniejszości. Nie ma też fachowców od wód, co stwarza nie lada problem, biorąc pod uwagę rządowe plany budowy dróg wodnych, które zniszczą polskie rzeki" - grzmią organizacje ekologiczne.

greenpeace, puszcza białowieska, robert cyglicki, jan szyszko

Greenpeace broni Puszczy Białowieskiej. Baner na gmachu resortu

Ekolodzy z Greenpeace apelują do rządu, by cała Puszcza Białowieska była parkiem narodowym. We wtorek aktywiści rozwiesili na gmachu Ministerstwa Środowiska ogromny transparent w tej sprawie. Podkreślają, że to ostatni moment, by uniknąć...
Zwracają uwagę, że  zmiana składu rady "wygląda na próbę umożliwienia  rządzącym uzyskania pozytywnych opinii  legitymizujących wycinkę Puszczy Białowieskiej i prawdopodobnie już wkrótce odstrzał łosia, osłabienie ochrony i zgodę na odstrzał wilka, czy też komercyjne polowania na żubry. Będzie też miała wpływ na stan polskich rzek".

Państwowa Rada Ochrony Przyrody była organem apolitycznym, skupiającym specjalistów i wysokiej klasy praktyków. Celem działania PROP było wsparcie merytoryczne ministerstwa środowiska w zakresie ochrony przyrody w Polsce.

Rada posiada długą tradycję  (powstał w 1919 roku ) i trwale zapisał się w historii ochrony przyrody w Polsce. Na jej czele stał m.in. profesor Władysław Szafer, postać wybitna, uczony o wielkim autorytecie, twórca ruchu ochrony przyrody w Polsce.

"Zasiadanie w gremium rady było wyróżnieniem, wyrazem docenienia wkładu w ochronę przyrody i jednocześnie gwarantem podejmowania decyzji podyktowanych jedynie dobrem ojczystej przyrody, a nie interesami wynikającymi z prowadzonej gospodarki leśnej i łowieckiej" - czytamy w stanowisku, pod którym podpisały się następujące organizacje: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja WWF Polska, Klub Gaja, Klub Przyrodników Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj