Dużo problemów z przechowywaniem paliwa. Producenci zbóż chcą zmian

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-04-2019,12:30 Aktualizacja: 16-04-2019,12:38
A A A

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii z wnioskiem o ograniczenie obciążeń biurokratycznych dla rolników, związanych z korzystaniem ze zbiorników na paliwa płynne.

Według PZPRZ, problem dotyczy interpretacji głównie przepisów budowlanych, dotyczących posadowienia wolnostojących, niepowiązanych trwale z gruntem maszyn/urządzeń (zbiorników dwupłaszczowych z układem dystrybucyjnym) do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego.

Polska Izba Paliw Płynnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, paliwo rolnicze, olej napędowy

Kto odpowiada za paliwo dostarczane rolnikom? Izby chcą rozwiązań

Polska Izba Paliw Płynnych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych chcą wystąpić wspólnie o interpretacje przepisów w zakresie odpowiedzialności za dostarczane rolnikom paliwo. Wątpliwości w tej kwestii bowiem nie brakuje. O sprawie...

Związek podaje przykład zbiorników o pojemnościach 1500-10000 litrów, będących kompaktowymi (stanowiącymi technologiczną całość) produktami.

W ich konstrukcji uwzględniono techniczne rozwiązania charakterystyczne dla maszyn, w tym, m.in.: napędy, zasilanie energetyczne, przepływy, sterowanie.

"Urządzenia takie nie wymagają żadnych zabiegów montażowych i nie podlegają zmianom, modyfikacjom ani ulepszeniom. W opinii ekspertów Związku, na zbiorniki, które są urządzeniami/maszynami, a nie obiektami budowlanymi, nie może być wymagane pozwolenie na budowę" - wskazuje PZPRZ.

Mało tego, w jego ocenie, na zbiorniki do 10 m sześc. nie powinno być również wymagane tzw. zgłoszenie budowlane, bo dokumenty do tego konieczne są podobne jak przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Tym samym są to dla rolnika koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości inwestycji, szacowanej na 4-10 tys. zł (zakup dwupłaszczowego zbiornika z układem dystrybucyjnym).

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dopłaty do paliwa rolniczego, olej napędowy, kody na paliwo, andrzej duda

Prezydent podpisał nowelizację ustawy w sprawie paliwa rolniczego

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej - poinformowała kancelaria prezydenta. Nowe przepisy uzupełniają listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę....

Następny problem, dotykający zwłaszcza duże gospodarstwa rolne, generuje przepis, że "dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym do 5 m sześc."

"Wskazana pojemność do 5 m sześc. jest zbyt mała, co powoduje duże koszty dla gospodarstw związane z częstym tankowaniem zbiornika i trudnościami w zabezpieczeniu odpowiednich ilości paliwa podczas okresu wzmożonych prac w gospodarstwie. Sugerujemy aby pojemność zbiorników, w których mogą być przechowywane paliwa płynne klasy III, była zwiększona do 10 m sześc. włącznie" - wnioskuje związek.

Zwraca ponadto uwagę na różnorodne interpretacje prawa budowlanego przez poszczególne resorty i instytucje, co powoduje dalsze zamieszanie na poziomie gmin i powiatów.

Dodatkowo PZPRZ apeluje o wnikliwe przeanalizowanie rynku zbiorników do magazynowania oraz wewnętrznej dystrybucji paliw, także w kontekście dofinansowań unijnych.

Kupując je ze wsparciem z funduszy UE, muszą spełniać wymagania dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) oraz posiadać certyfikat CE i być produkowane pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

"Okazuje się jednak często, że producenci lub dostawcy maszyn dla rolnictwa takich wymogów nie spełniają i niestety problemy pozostają po stronie rolników" - czytamy w wystąpieniu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement