Coraz mniej gospodarstw żyje głównie z rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-08-2021,16:25 Aktualizacja: 20-08-2021,16:50
A A A

Działalność rolnicza stanowiła główne źródło utrzymania, czyli źródło dochodów przekraczające 50 proc. dochodów ogółem, zaledwie dla niespełna 1/3 gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Taki wniosek wysnuł Główny Urząd Statystyczny na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dane te wskazują też, że odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z rolnictwa zmalał na przestrzeni lat 2010-2020 z 33,8 do 30,4 proc. - Należy podkreślić, że odsetek gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem dochodów była działalność rolnicza wzrastał od ok. 7 proc. w grupie obszarowej UR 1–2 ha, osiągając ponad 50 proc. w grupie 10–15 ha i dalej wzrastał do wartości ponad 85 proc. wśród gospodarstw o powierzchni 100 ha i więcej użytków rolnych - czytamy w raporcie GUS-u.

gospodarstwo, ciągniki, spis rolny

Spis rolny 2020: zniknęło tysiące gospodarstw

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zniknęło 192 tys. gospodarstw. Nieznacznie wzrosła średnia powierzchni gospodarstwa rolnego, do 12,4 ha - poinformował prezes GUS Dominik Rozkrut, przedstawiając w środę wyniki spisu rolnego 2020. Jak mówił...
Tylko co piąte gospodarstwo domowe z użytkownikiem najmniejszego gospodarstwa indywidualnego (o powierzchni poniżej 1 ha UR) uzyskiwało główne dochody z działalności rolniczej. Odsetek ten był jednak i tak większy niż dla gospodarstw indywidualnych należących do grup obszarowych od 1 do 5 ha użytków rolnych. W przypadku pozostałych gospodarstw domowych użytkujących gospodarstwa rolne, głównymi źródłami dochodów były:

  • praca najemna – dla 33,1 proc. omawianych gospodarstw domowych (w 2010 r. – 28,8 proc.)
  • emerytury i renty – dla 15,5 proc. (w 2010 r. – 15,3 proc.)
  • działalność pozarolnicza – dla 8,1 proc. (w 2010 r. – 9,4 proc.)
  • inne niezarobkowe źródła utrzymania (poza emeryturą i rentą) – dla 2 proc. (w 2010 r. – 2,7 proc.)

- Symptomatyczne jest, że w 2020 r., po raz pierwszy od 10 lat odsetek gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego uzyskujących główne dochody z pracy najemnej przewyższył odsetek gospodarstw uzyskujących główne dochody z działalności rolniczej. Należy podkreślić spadek odsetka gospodarstw domowych uzyskujących główne dochody z działalności pozarolniczej oraz utrzymanie się odsetka gospodarstw uzyskujących główne dochody z emerytur i rent. Dla 11 proc. gospodarstw domowych, żadne z wyżej wymienionych źródeł nie przekroczyło 50 proc. dochodów ogółem (w 2010 r. – 10 proc.) - wskazuje GUS.

Warto dodać, że gospodarstwa rolne z gospodarstwami domowymi, w których ponad 50 proc. stanowiły dochody z działalności rolniczej, charakteryzowała zdecydowanie najwyższa średnia powierzchnia UR - prawie 21 ha. Da porównania dla gospodarstw domowych z głównym źródłem utrzymania z emerytur i rent, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego była najmniejsza i wynosiła 3,6 ha UR.

  •                 Wiesz o ciekawym wydarzeniu? Poinformuj nas o tym! Czekamy: redakcja@agropolska.pl

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu