Co najmniej 12 zł brutto za godzinę pracy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2016,9:25 Aktualizacja: 01-06-2016,9:54
A A A

Minimum 12 zł brutto za godzinę pracy na umowę-zlecenie oraz dla samozatrudnionych - to efekt noweli, której projekt przyjął rząd. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Obecnie pensja minimalna dotyczy tylko osób zatrudnionych na etat.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu - jak tłumaczą jego autorzy - przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

bezrobocie, stopa bezrobocia, główny urząd statystyczny

Stopa bezrobocia rekordowo niska

Stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu wyniosła 9,5 proc. (10 proc. w marcu) - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Analitycy mówią o pozytywnym zaskoczeniu i wieloletnim rekordzie. Z wyliczeń GUS wynika, że w kwietniu w urzędach...

Resort zauważa, że w praktyce dochodzi do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma ustalone wynagrodzenie na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia, przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy, a umowy cywilnoprawne często zastępują stosunek pracy w celu obniżenia kosztów zatrudnienia.

Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od l tys. zł do 30 tys. zł. Kontrolą wypłaty wynagrodzeń zgodnie z projektem zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj