CBOS: ponad połowie Polaków Zielony Ład kojarzy się negatywnie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
11-06-2024,9:25 Aktualizacja: 11-06-2024,9:27
A A A

Europejski Zielony Ład wywołuje negatywne skojarzenia u 52 proc. Polaków, a pozytywne - u 14 proc. - wynika z badania CBOS. Najbardziej niechętną grupą są rolnicy - Zielony Ład kojarzy się negatywnie 84. proc. z tej grupy respondentów.

Według sondażu, wśród Polaków przeważają sceptyczne opinie na temat Zielonego Ładu. U większości respondentów (52 proc.) wywołuje on skojarzenia negatywne, a jeśli są one inne, to raczej "ani pozytywne, ani negatywne" (29 proc.) niż jednoznacznie pozytywne (14 proc.). Opcję "trudno powiedzieć" wskazało 5 proc. badanych.

Osobom, które określiły swoje zainteresowanie polityką jako "bardzo duże", w 25 proc. Zielony Ład kojarzy się "pozytywnie". Negatywne skojarzenia ma większość ankietowanych rolników - 84 proc. z tej grupy udzieliło takiej odpowiedzi. Poglądy lewicowe sprzyjały odpowiedzi, że Zielony Ład kojarzy się "pozytywnie" (23 proc.), a poglądy prawicowe - że "negatywnie" (74 proc. w tej grupie).

zielony ład, fit for 55, ue, przemysł, rolnictwo

Lewiatan: Zielony Ład ma służyć społeczeństwu i gospodarce

Zielony Ład ma służyć społeczeństwu i gospodarce, transformacja nie może prowadzić do zubożenia społeczeństwa ani przebiegać w sposób rewolucyjny - podkreślali uczestnicy debaty Konfederacji Lewiatan, która odbyła się w czwartek w...

Na pytanie, "z czym kojarzy się Panu(i) Zielony Ład?" respondenci najczęściej odpowiadali, że z rolnictwem (24 proc.), następnie - z ekologią (14 proc.), a 13 proc. badanych odpowiedziało, że Zielony Ład "ogólnie kojarzy się negatywnie". Wśród pozostałych odpowiedzi najczęściej wskazywano na "ograniczenia i zakazy" (12 proc.), negatywne skutki finansowe (10 proc.), protesty grup zawodowych (8 proc.) oraz odejście od węgla (7 proc.). 6 proc. pytanych odpowiedziało, że im Zielony Ład "ogólnie kojarzy się pozytywnie".

Pytani o skojarzenia respondenci wskazywali również na "ograniczenie wolności" (5 proc.), to, że UE "narzuca im coś wbrew ich woli" (5 proc.), oraz na klimat (4 proc.). Czterem procentom pytanych Zielony Ład kojarzył się z "działaniem przeciwko Polsce". Po 3 proc. wskazało na "na zamieszanie i bałagan" oraz "motoryzację", a po 2 proc. na "coś podejrzanego, przekręt, oszustwo" oraz "na coś szkodliwego dla Polski i Europy". Kolejne 2 proc. odparło, że Zielony Ład nie kojarzy im się z niczym. 13 proc. respondentów wskazało opcję "trudno powiedzieć".

Z badania CBOS wynika, że skojarzenia "ekologiczne" - odnoszące się do przyrody, chronienia jej i dbania o czystość środowiska naturalnego, częściej niż u innych pojawiają się u osób z wyższym wykształceniem, o relatywnie wysokich dochodach, oraz skłaniających się ku światopoglądowi lewicowemu.

Skojarzeniom ogólnie pozytywnym sprzyja młody (25–34 lata), a także dojrzały wiek (55+), duże zainteresowanie polityką oraz nieuczestniczenie w praktykach religijnych. Dodano, że skłonność do negatywnych emocji związanych z Zielonym Ładem częściej jest notowana u mężczyzn niż u kobiet.

hiszpania, francja, rolnicy, protest rolników

Wspólne protesty hiszpańskich i francuskich rolników. "Precz z Zielonym Ładem"

Kilka tysięcy rolników z Hiszpanii prowadziło od poniedziałkowego poranka wspólnie z rolnikami z Francji protesty na przejściach granicznych obu państw. Domagają się od swoich rządów oraz od władz Komisji Europejskiej...

"Europejski Zielony Ład raczej nie kojarzy się Polakom z czymś, co przyniesie naszemu krajowi pożytek. Przeciwnie, budzi on wyraźnie więcej obaw niż nadziei. Obawy dotyczą przede wszystkim zagrożenia, że w wyniku tych przedsięwzięć może poważnie ucierpieć nasze rolnictwo, mogą zniknąć całe gałęzie gospodarki, znacznie wzrosną koszty życia, być może też UE zdobędzie jeszcze większą władzę nad nami i możliwości wpływania na nasze życie. Ci, których Zielony Ład napawa nadzieją, liczą na to, że dzięki niemu w przyszłości będziemy oddychać czystym powietrzem, a może nawet uda nam się uratować Ziemię przed klimatyczną zagładą" - zauważyli autorzy sondażu.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 13 do 17 maja 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Pakiet obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach, np. klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania. 

Poleć
Udostępnij