Branże rolne najbardziej dotknięte przez COVID-19 dostaną pomoc

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-07-2020,10:00 Aktualizacja: 02-07-2020,10:10
A A A

Ministerstwo rolnictwa przewiduje udzielenie pomocy branżom rolnym najbardziej dotkniętym przez epidemię koronowirusa. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z przesunięcia 2 proc. alokacji PROW 2014-2020, a ich pula wyniesie ponad 273 mln euro.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ubóstwo skrajne, bieda na wsi, gospodarstwa domowe rolników, gus

Skrajne ubóstwo wśród rolników. Dane są szokujące

Rodziny utrzymujące się de facto z zasiłków oraz rolnicy - to ich gospodarstwa domowe były w 2019 r. szczególnie narażone na skrajne ubóstwo. Tak wynika z wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. W dokumencie...

Przewiduje wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Jak czytamy w uzasadnieniu do tego projektu, "wdrożenie działania stanowi odpowiedź na obecną sytuację ww. podmiotów związaną z funkcjonowaniem w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego".

"W sektorze rolnym i spożywczym zgłoszono wiele trudności wynikających z szeroko zakrojonych ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt wprowadzonych w państwach członkowskich, jak również z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i innych zakładów gastronomicznych. Zakłócenia gospodarcze w sektorze rolnym i w społecznościach wiejskich doprowadziły do problemów rolników z płynnością finansową zagrażających działalności rolniczej. W związku z tym, pilnie potrzebują oni wsparcia w celu utrzymania swojej działalności" - napisali autorzy projektu.

Największe straty w dochodach rolnicy ponieśli w marcu i kwietniu, kiedy z uwagi na zamknięcie lub znaczne ograniczenie funkcjonowania wielu lokalnych miejsc handlu detalicznego, zamknięcie sektora usług hotelarskich i gastronomicznych w wielu krajach UE czy ograniczeń w eksporcie, w tym wprowadzonych kontroli na granicach i w konsekwencji zakłóceń w transporcie międzynarodowym, nastąpił niespodziewany i gwałtowny spadek popytu na produkty rolne i w konsekwencji spadek cen.

wspólna polityka rolna, pieniądze, WPR, Janusz wojciechowski

3 mld euro więcej dla polskiego rolnictwa w nowej perspektywie budżetu UE

W nowej perspektywie na lata 2021-2027 KE zaproponowała więcej o 26,5 mld euro środków na Wspólną Politykę Rolną, dla Polski będzie to ok. 3 mld euro - powiedział w piątek komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Podkreślił, że...

Wsparcie będzie miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, spełniających kryteria dostępu określone w PROW 2014-2020.

Mając na względzie oferowaną przez Komisję Europejską uproszczoną formę wsparcia, a także ze względu na pilny i wyjątkowy charakter tego wsparcia, oraz określony termin na zakończenie kontraktacji środków do 31 grudnia 2020 r., proponuje się, aby pomoc była przyznawana oraz wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek o przyznanie pomocy będący jednocześnie wnioskiem o płatność.

Według projektu nadzwyczajna pomoc, która zostanie przeznaczona dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, ma na celu zapewnienie ciągłości działalności ich gospodarstw rolnych.

Wsparcie ma stanowić rekompensatę części utraconych dochodów i ma być zachętą do utrzymania prowadzonej w tych gospodarstwach produkcji rolnej, dzięki czemu gospodarstwa unikną bankructwa, a w konsekwencji zostaną utrzymane miejsca pracy i źródła dochodów dla ich właścicieli.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement